Gratis verzending vanaf €20

NIEUW | Immuno-psychiatrie


NIEUW | Immuno-psychiatrie

Prof. dr. Hemmo Drexhage, Erasmus MC, legt in zijn boek Immuno-Psychiatrie over de relatie tussen het immuunsysteem en het brein uit hoe het immuunsysteem, het brein en het hormoonstelsel bij stress samenwerken. Hij geeft nieuwe verklaringen voor psychiatrische aandoeningen, auto-immuunziekten en ook long-covid vanuit een ontregelde samenwerking: een immuunsysteem-uit-balans. Drexhage: ‘De nieuwe inzichten uit de immunopsychiatrie zorgen voor een paradigmaverschuiving in de psychiatrie.’

Psychiatrische aandoeningen veroorzaken veel leed. Gangbare verklaringen voldoen maar ten dele. In de immuno-psychiatrie worden psychiatrische stoornissen, zoals ernstige depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie en autisme verklaard vanuit een immuunsysteem-uit-balans. De immuno-psychiatrie – een nieuwe wetenschap die met dit boek in Nederland wordt geïntroduceerd – ontrafelt hoe dit werkt en wat we er, voor zover dat nu al mogelijk is, aan kunnen doen.

Het boek is bedoeld voor een breed publiek: de lezer die zoekt naar de oorzaken van psychiatrisch lijden, patiënten, hun naasten en zorgverleners. Het bevat ook verdiepende hoofdstukken voor psychiaters en psychologen, die niet zozeer in de immunologie geschoold zijn. Het boek geeft nieuwe inzichten aan (aanstaande) professionals, die beroepshalve in de nieuwe ontwikkelingen zijn geïnteresseerd (geneeskunde, psychologie, farmacologie, biomedische wetenschappen, gezondheid en leven). Drexhage: ‘Maar we hebben ook aandacht voor onderbouwde leefstijl-, voeding- en opvoedtips, die een gestoorde immuun balans gunstig beïnvloeden en daarmee het psychiatrisch lijden wat kunnen verlichten.’

Over de auteurs
Prof. dr. Hemmo Drexhage, arts en emeritus hoogleraar medische immunologie, werkt samen met Bernadette Wijnker-Holmes, psycholoog en schrijver, aan kennisverspreiding vanuit het EU-onderzoek Moodstratification. Beatrice Keunen is schrijfster, journalist met als specialisaties opvoeding, onderwijs en ontwikkelingsproblematiek, en oud-hoofdredacteur van Balans Magazine. 
 

Immuno-psychiatrie
Het immuunsysteem-uit-balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen


Prof. dr. Hemmo A. Drexhage, Beatrice Keunen en Bernadette Wijnker-Holmes
ISBN 9789085602286 |  208 pagina's 

Lees meer & bestel!

 

 

 


13-03-2023