Gratis verzending vanaf €20

Gezinnen begeleiden met de Gezin Centraal methodiek leidt tot aanzienlijke vooruitgang bij gezinnen!


Gezinnen begeleiden met de Gezin Centraal methodiek leidt tot aanzienlijke vooruitgang bij gezinnen!

In 2022 is een procesevaluatie uitgevoerd voor de methodiek Gezin Centraal. Aan deze evaluatie hebben 9 instellingen in Nederland en België meegewerkt. En van de vragen in de evaluatie was: wordt de doelgroep waarvoor Gezin Centraal bedoeld is bereikt? En is er succesvol gewerkt aan de doelen met de gezinnen? 

Uit een analyse van hulpvragen waarmee de gezinnen aangemeld werden bij de verschillende instellingen wordt duidelijk dat er voornamelijk gewerkt wordt aan doelen met betrekking tot opvoedvaardigheden en communicatie binnen het gezin (46% van de doelen zijn hierop gericht). Op de tweede plaats komen doelen met betrekking tot het gedrag en de vaardigheden van de jeugdige (33%). De overige werkdoelen komen minder vaak aan bod, zoals de samenwerking tussen partners/ ouders (4%), het verbeteren van materiele en sociale omstandigheden (4%) en tot slot het versterken van het vermogen om steun uit het sociale en professionele netwerk te organiseren (3%). De overige 9% van de doelen waren gericht op informatie verzamelen of andere doelen die niet direct gerelateerd waren aan gezin Centraal. 

Om de doelen van de gezinnen te evalueren hebben we de evaluatie van de doelen van verschillende Nederlandse en Vlaamse organisatie geanalyseerd (n=709). Daardoor zijn de GAS-scores (Goal Attainment Scaling) of vergelijkbare beoordelingen gebruikt. Trajecten met uitval (n=14) zijn niet meegenomen in de analyse.

Uit de analyse blijkt dat een ruimte meerderheid van de doelen waaraan is gewerkt, bij afsluiting wordt beoordeeld met een GAS -score van 1 of 2, wat betekent dat het doel grotendeel of volledig is behaald. Dit geldt voor 87% van de doelen bij Nederlandse organisaties en 78% van de doelen bij  Belgische organisaties. Voor de overige doelen is geen verandering of zelfs verslechtering van de situatie gerapporteerd.

Het meest positieve oordeel over de bereikte doelen komt van de gezinsleden zelf. Moeders zijn daarbij het meest positief (94% van de doelen deels of geheel behaald), gevolgd door vaders (88% deels of geheel behaald) en tot slot de jeugdigen (85% deel of geheel behaald). Ook de gezinshulpverleners zijn positief, zij het iets minder dan de gezinsleden (76% van de doel deel of geheel behaald).

De hulpverlening met de methodiek Gezin Centraal boekt dus aanzienlijke vooruit bij het helpen van gezinnen en het behalen van hun doelen. Deze resultaten zijn een bron van inspiratie en motivatie voor de instellingen en ons team bij de ondersteuning van de gezinnen.

Bron: Gezincentraal.nl

 

 

Het gezin centraal
Handboek voor ambulante hulpverleners
 

Arjan Bolt
ISBN  9789088506598 | 592 pagina's 

Lees meer & bestel!

 

 

 

 

 


11-07-2023