Gratis verzending vanaf €20

Meer behoefte aan diepgang in de psychologie


Meer behoefte aan diepgang in de psychologie

In deze podcast spreekt Anne Pauen met psycholoog Dr. Vincent Duindam die als universitair docent verbonden is aan de faculteit Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit Utrecht. Als schrijver heeft Duindam boeken uitgebracht over psychologie, spiritualiteit, liefdesrelaties, opvoeding en onderwijs. Het Spiritueel zakboekje voor professionals is zijn meest recente boek.

Vanuit de observatie dat er om ons heen steeds meer aandacht is voor zingevingsvragen en spiritualiteit, vraagt Anne hem hoe hij dat ervaart aan de universiteit. Volgens Duindam moeten de deuren in de academische wereld hier meer voor worden geopend. Er is behoefte aan meer diepgang in de psychologie ook bij studenten.

Duindam benadert spiritualiteit vanuit verschillende invalshoeken waaronder de mystiek. Deze ervaringen zijn universeel, zij vormen de onderstroom van alle religies. Zij werken verbindend en horen bij het mens-zijn. Het transpersoonlijke deel dat in de Jungiaanse psychologie met het archetype van het Zelf aangeduid wordt zou volgens hem weer zijn intrede moeten nemen in het academische curriculum. Immers, zingevingsvraagstukken zijn een belangrijk thema in de behandelkamers van academisch gevormde professionals. Wordt het geen tijd dat we het noodzakelijk achten om psychotherapeuten en psychiaters het gereedschap in handen te geven om deze menselijke vraagstukken vakkundig te kunnen benaderen?

Deze podcast wordt u aangeboden door de C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie.

 

 

Spiritueel zakboekje voor professionals

Vincent Duindam  
ISBN 9789085601371 | 176 pagina's 

Lees meer & bestel!

 

 


19-07-2023