Gratis verzending vanaf €20

Week van de pleegzorg (31 oktober - 7 november)


Week van de pleegzorg (31 oktober - 7 november)

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Het doel is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven. Waar moeten deze nieuwe pleegouders op letten? En hoe is het voor de ouders wiens kinderen in een pleeggezin geplaatst worden?

Uitgeverij SWP biedt boeken aan over een scala van onderwerpen die (pleeg)ouders kunnen ondersteunen!

In Ouderschap zonder opvoederschap gaat Gé Haans in op het verlies van opvoederschap en de samenwerking met pleegouders. Falend ouderschap is bijna het ergste dat je kan overkomen. Geen wonder dat veel van deze ouders besluiten een levenslang gevecht aan te gaan met de instanties die zij verantwoordelijk achten voor het grootste verlies dat hen is overkomen. In de meeste gevallen betreft het kinderen die op last van de jeugdbescherming en de kinderrechter definitief in een pleeggezin zijn geplaatst.

Wanneer een pleegkind een pleeggezin binnenstapt, komt het niet alleen. In de bagage die het met zich meebrengt, zit een eigen levens- en familiegeschiedenis. Vaak is het bagage met de nodige negatieve ervaringen. Het is vaak moeilijk om van een pleegkind het gedrag te plaatsen. Heeft het kind een stoornis, komt het door zijn of haar levensgeschiedenis of is het een reactie op het pleegkind zijn? Martine Delfos en Nelleke Visscher bieden antwoorden op deze vragen in het boek (pleeg)kinderen en vreemd gedrag!?.

Misschien nog wel meer dan andere kinderen hebben pleegkinderen behoefte aan een veilige en liefdevolle omgeving waarin pleegouders goed op de behoeften van het kind inspelen. In het boek Liefdevol communiceren met jonge kinderen zet Jantine Peters de opvoedingsmethode van dr. Thomas Gordon (de zogenoemde Gordon-methode) uiteen. Deze methode leert je om bewust naar het gedrag van je kind te kijken en te luisteren en daardoor beter te begrijpen wat je kind met zijn gedrag wil zeggen. Je leert meer aandacht te besteden aan de achterliggende gevoelens en (onvervulde) behoeften van zowel je kind als van jezelf.


Meer interessante boeken voor pleegouders:

      


31-10-2018