Gratis verzending vanaf €20

Steeds meer kinderen zitten thuis vanwege lichamelijke of psychische problemen


Steeds meer kinderen zitten thuis vanwege lichamelijke of psychische problemen

Het aantal leerlingen dat vanwege lichamelijke of psychische problemen niet meer naar school gaat groeit. Dat concludeert  Ingrado, de branchevereniging van leerplichtambtenaren, op basis van cijfers van onderwijsminister Mariëlle Paul naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het probleem is niet nieuw, eerder trok onder meer Marije Hofland aan de bel. Zij is auteur van Een intense reis. Reis mee door de wereld van hoogbegaafdheid, intensiteit en schooltrauma.

In dit boek, dat in 2021 verscheen bij Uitgeverij SWP en een gelijknamige podcastserie kent, beschrijft zij hoe haar hoogbegaafde zoon met schooltrauma is uitgevallen op het basisonderwijs en hierdoor één van de vele duizenden thuiszitters werd die Nederland rijk is. Het probleem is sindsdien niet minder geworden.
 
Het aantal leerlingen dat vanwege lichamelijke of psychische problemen niet naar school gaat, is in het afgelopen jaar met veertien procent gegroeid. Naar bijna 8500 leerlingen. 
De reden is dat er in toenemende mate een mismatch is tussen het onderwijs en de behoeften van leerlingen.
 
Angst en depressie
Scholen kunnen volgens Ingrado lang niet altijd passend onderwijs bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kampen met angsten of een depressie. Onderwijsinstellingen geven aan dat het lerarentekort of een gebrek aan financiële middelen de oorzaak is van de mismatch.
 
Zonder reden
Ook het aantal kinderen dat zonder geldige reden wegblijft van school is toegenomen, blijkt uit de brief van Paul. In het schooljaar 2022-2023 kwamen 17.588 leerplichtige leerlingen niet opdagen. Een schooljaar eerder lag dat ongeveer een kwart lager (13.486).
 
Benieuwd hoe als je ouder of professional kunt werken aan een mogelijke oplossing? Onder andere onderstaande boeken kunnen hierbij helpen. 
1) Autisme op school
2) Een intense reis
3) De achterkant van het onderwijs
4) Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
5) Langdurig en verborgen verzuim

16-05-2024