Gratis verzending vanaf €20

Promotieonderzoek naar de levensloop van psycholoog Alfons Chorus (1909 - 1998)


Promotieonderzoek naar de levensloop van psycholoog Alfons Chorus (1909 - 1998)

Het proefschrift geeft een indringend beeld van de psychologiebeoefening in Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw.

Promovendus Rogier Chorus beschrijft in zijn dissertatie het leven van Alfons Chorus (1909-1998), die als Limburgse boerenzoon koos voor een studie psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Aansluitend werkte hij bij het Nijmeegse Paedologisch Instituut.

Het team waarin Alfons Chorus werkte, ontdekte de categorie ‘autistische kinderen’. Chorus werd ‘s werelds eerste die aan deze categorie een wetenschappelijke publicatie wijdde. Hij promoveerde op een andere categorie behandelde kinderen, die hij omschreef als ‘ongedurig’. Tegenwoordig zouden deze kinderen gediagnosticeerd worden als kinderen met een ADHD-stoornis. In zijn Nijmeegse jaren schreef Alfons Chorus het boek Zuigeling en Kleuter, dat twintig jaar de referentie voor opvoeden bleef in katholiek Nederland.

De Utrechtse promovendus beschrijft daarnaast hoe Chorus in Leiden hoogleraar werd, er de studierichting psychologie opzette en een generatie psychologen opleidde.
Ook komt in het proefschrift aan de orde hoe hij werkte aan een professionele begeleiding van wat toen nog ‘zwakzinnigen’ genoemd werden.

Van zijn vele boeken werd De Nederlander innerlijk en uiterlijk het bekendst. Verder schreef hij over de psychologie van de menselijke levensloop.

Doordat de Amerikaanse, cijfermatige, aanpak van het vak in de jaren zestig de overhand kreeg, werd Chorus een roepende in de woestijn. Hoewel hij geen school maakte, is de moderne psychologie zich ervan bewust geworden dat een kwantitatieve aanpak van het vak moet worden aangevuld met de meer kwalitatieve benadering die Chorus voorstond.

Het proefschrift geeft een indringend beeld van de psychologiebeoefening in Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw.

Bron: UU.nl


31-01-2019