Uitgeverij SWP


NIEUW


Reviews

Nieuwsberichten

Samen bouwen aan een betere wereld

Participatief Actieonderzoek gaat over het creëren van positieve verandering, door de mensen om wie het gaat daadwerkelijk bij je onderzoek te betrekken en hen te faciliteren in het realiseren van de voor hen best passende oplossingen.

Lees verder

BLOG | Verderbij meer passend dan we hadden kunnen bedenken

Toen ik samen met Marianne van Duuren in 2012 ons boek Verderbij schreven (2e geheel herziene druk in 2019) wisten we niet hoe passend deze titel zou zijn voor het jaar 2020. Dit boek hebben we geschreven voor managers, al gebruiken wij liever het woord leidinggevenden, voor hen die leidinggeven aan de corebusiness van hun organisatie. Zij die leidinggeven aan datgene waar het om gaat: de bedoeling. Voor hen dus die leidinggeven aan het primair proces, aan de inhoud van het werk.

Lees verder

Fier en het drama van decentralisatie voor gespecialiseerde hulp

De directie van Fier schreef een brief aan minister de Jonge over de mangel waarin gespecialiseerde (jeugd)hulp terecht komt doordat met honderden gemeenten aparte afspraken moeten worden gemaakt over de financiering daarvan. Omslachtig, geldverslindend en het heeft desastreuze gevolgen voor de zorg aan kwetsbare slachtoffers. 

Lees verder

Onze vrijheid zit in een wurggreep | Afrekendruk en waarom zelfreflectie vruchtbaarder is dan beelden bestormen

Vier structurele ontwikkelingen beperken en verkleinen onze vrijheid. De eerste van deze vier is de afrekendruk. De overheid benoemt en behandelt burgers steeds nadrukkelijker als consument, door 'de markt' te introduceren waar deze van oudsher geen rol speelde. 

Lees verder

De nieuwe therapie voor snelle en effectieve verandering

Hersengebaseerde therapieën nemen een grote vlucht vanwege hun effectieve werking. Dat geldt ook voor Brainspotting, ontwikkeld vanuit EMDR door trauma-expert David Grand. Brainspotting is niet alleen een snelle en effectieve methode voor behandeling van een trauma maar ook bij emotionele blokkades, persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van prestaties.

Lees verder


Meer