Uitgeverij SWP


NIEUW


Reviews

Nieuwsberichten

Boekenreeks over hervorming zorgstelsel goed ontvangen

“Het is onverminderd nodig dat er kritisch wordt gekeken naar ons gezondheidsstelsel. Dat is ook precies de reden waarom ik blij ben met deze boekenreeks.” Aan het woord is Alexander Rinnooy Kan. De ex-voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) nam onlangs in Nieuwspoort, net als tal van prominenten uit de politiek en de zorg, de boekenreeks Zorg in perspectief van de cliënt in ontvangst.

Lees verder

Internationale dag van de Moedertaal

‘Wat is jouw moedertaal?’ vraagt Kim aan Aurora. Ze kijkt Kim verbaasd aan. ‘Bedoel je welke taal mijn moeder tegen mij praat? Dan is het Frans, want dat is de taal van mijn moeder.’ Dat klinkt logisch. Toch twijfelt ze. ‘Of is het Italiaans, de taal van papa of heet dat vadertaal? Of Nederlands, de taal van juf en Kim. Heet het dan juf-taal?’ ‘Of Kim-taal’, grapt Kim.

                Marinella Orioni, 'Hoeveel talen spreek jij?'
(Uitgeverij SWP: Amsterdam, 2019), p.4

Lees verder

Baby's! Babies!

Netflix komt vanaf 21 februari met een nieuwe docu over baby's: Van aanleg tot opvoeding. Een serie over baanbrekende wetenschap die laat zien hoe baby's tijdens hun eerste jaar het leven ontdekken. 

SWP heeft ook het nodige in petto over (het werken met) baby's.

Lees verder

Kennis van jeugdrecht is essentieel

Onder professionals die met jongeren werken blijkt grote behoefte te bestaan aan enige basiskennis van het jeugdrecht. Medewerkers van wijkteams, buurtteams of wijknetwerken krijgen geregeld te maken met vragen op het gebied van opvoedingsondersteuning en jeugdhulp. En die praktische vragen raken op hun beurt vrijwel altijd aan juridische vragen, zoals: wat is de positie van de ouders? Welke rechten heeft de niet-verzorgende gescheiden ouder? Wat zijn de regels rond spijbelen? Wie beslist bij een medisch noodzakelijk geachte ingreep bij het kind? Wat mag ik aan collega’s aan informatie over het gezin vertellen?   

Lees verder

De reconstructie van een leven in de professionele praktijk

Waarneming en interpretatie van communicatie: het is iets dat we dagelijks tientallen keren doen. En op basis daarvan trekken we conclusies en stemmen ons handelen daarop af. Maar in de professionele omgang tussen begeleider/hulpverlener/therapeut en pupil/clïënt/zorgvrager is meer nodig om tot goed handelen te komen. De eigen vooringenomenheid of de vluchtige inschatting van een situatie leidt niet tot de best mogelijke hulp- en dienstverlening. 

 

Lees verder


Meer