Veranderende lidmaatschappen in de sport

Jan Janssens   Froukje Smits   Nico de Vos  

ISBN 9789088508431 | Paperback | 1ste druk, 2018 | verwacht augustus 2018

Omschrijving

Het aantal mensen dat individueel of ongeorganiseerd sport neemt toe. De belangrijkste reden daarvoor is dat zij een grotere behoefte hebben om op flexibele momenten te kunnen sporten. Dat roept de vraag op wat de veranderende wijze van sportparticipatie betekent voor de maatschappelijke waarde van sport? En hoe sportverenigingen in spelen op de veranderende behoeften van sporters om er voor te zorgen dat ze leden binden en behouden voor het georganiseerde sportaanbod?

 

Met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden hebben we vier jaar lang  onderzoek gedaan naar de oorzaken, de gevolgen en de beleidsimplicaties van de veranderingen in ledenbinding in de sport.

 

Deze publicatie is in eerste instantie geschreven voor vrijwillige en professionele medewerkers, bestuurders en ondersteuners van sportclubs en sportbonden. Wij gaan ervan uit dat zij de problemen en uitdagingen die wij beschrijven en analyseren zullen herkennen en dat zij hun voordeel kunnen doen met de praktische oplossingen die wij hebben geïnventariseerd. Maar we hopen ook dat zowel beleidsmakers, politici en bestuurders op verschillende overheidsniveaus, als studenten en vakgenoten uit de wereld van sportonderzoek en –wetenschap, relevante kennis en inzichten kunnen ontlenen aan ons onderzoek.