Veelplegers aanpakken

81 jonge veelplegers 15 jaar gevolgd

Ido Weijers  

ISBN 9789088508592 | 240 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2019

Omschrijving

Wat doet jonge veelplegers stoppen? Wat is de beste aanpak van deze jongeren?

Op zoek naar antwoorden op deze vragen wordt de literatuur over desistance from crime bestudeerd. Bekende aanpakken zoals de Amsterdamse Top600 en de Utrechtse TopX worden kritisch onder de loep genomen evenals enkele buitenlandse initiatieven. Centraal in deze studie staan echter de bevindingen van 15 jaar onderzoek naar 81 jonge Utrechtse veelplegers. De bevindingen van deze unieke longitudinale studie leveren een groot aantal nieuwe inzichten op, in de leef- en denkwereld van deze jongeren, hun motieven om door te gaan of te stoppen, de invloed van hun ouders en hun vriendin en vooral in de verschillende fasen in het proces van stoppen met een criminele levenswijze. Die inzichten geven op hun beurt aanleiding tot een groot aantal aanbevelingen voor de aanpak van deze problematische jongeren.

Prof.dr. Ido Weijers is pedagoog en emeritus hoogleraar jeugdrechtspleging en jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde eerder over dit onderwerp (samen met Diane van Drie) Stoppen of volharden. Portretten van jonge veelplegers (2014) en hij schreef en redigeerde talloze boeken en artikelen op het gebied van jeugdcriminaliteit, jeugdstrafrecht en kinderbescherming.