Gratis verzending vanaf €20

Voorlezen gaat zó (compleet herziene editie)

Tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang

Margriet Chorus   Irma van Welzen  

ISBN 9789085602910 | 128 pagina's | Paperback | 8e compleet herziene druk, 2024
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Voorlezen is leuk en heel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling van de allerkleinsten. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Toch wordt nog niet in alle kindcentra dagelijks voorgelezen. Pedagogisch medewerkers vragen zich af hoe ze het voorlezen het best kunnen aanpakken. Welke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? Hoe geef je het lezen een vaste
plaats in de drukke dagindeling van het kindcentrum? Wat doe je met peuters die nog geen Nederlands spreken?

In Voorlezen gaat zó vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen. De tips en de voorbeelden zijn ontleend aan de dagelijkse praktijk.
De resultaten van onderzoek naar voorlezen in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastoudergezinnen en de buitenschoolse opvang zijn op een toegankelijke manier verwerkt in dit boek. De hoofdstukken van deze compleet herziene uitgave voeren je van de redenen waarom je zou moeten voorlezen naar de praktijk: hoe doe je dat dan? Op die route vind je meertaligheid en de rol van de ouders bij het voorlezen. Maar ook hoe je voorlezen een plek geeft in het beleid van het kindcentrum, hoe je daar budget voor vrijmaakt, en hoe je je deskundigheid op peil houdt. Vervolgens krijgt het voorlezen zelf uitgebreid aandacht en lees je hoe je ouders kunt inspireren. Een apart hoofdstuk is gewijd aan voorlezen in de bso. En ten slotte vind je in het laatste hoofdstuk alle termen en begrippen bij elkaar, met een korte uitleg en verwijzingen naar websites.

Recensie (druk 2010) NBD Biblion

Recensies

''Het boek is heel praktisch voor pedagogisch medewerkers. Denk aan tips over hoe je voorlezen aan kunt pakken, hoe je goede boeken kiest en hoe je om kunt gaan met meertaligheid.
Ook in dit boek wordt meertaligheid gelukkig gezien als meerwaarde en niet voor een tekort voor het leren van een tweede taal. Er staan goede tips in om hier mee om te gaan.

De auteurs geven daarnaast ook adviezen voor beleid.
Een goed aandachtspunt vond ik bijvoorbeeld om apart budget te reserveren bij een opvang voor boeken. Want als het uit algemeen budget komt kiest de ene medewerker wel om het uit te geven aan boeken en kiest een ander voor uitje.
Dit verschil mag er niet zijn, maar moet worden vastgelegd in beleid
.''
- Uit een recensie van Leontine le Blanc, Leesadvies

“Voorlezen is leuk en zeer belangrijk voorde sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling van de allerklein sten. Toch wordt nog niet in alle kindercentra dagelijks voorgelezen. Pedagogisch medewerkers vragen zich soms af hoe ze het voorlezen het best kunnen aanpakken. Welke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? ln Voorlezen gaat zo vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen.”
- Uit een recensie van Kinderopvang (september 2019)

"In het laatste hoofdstuk wordt allerlei informatie gegeven over organisaties die zich bezighouden met kinderen en lezen. Met tips en voorbeelden uit de praktijk; ook zijn resultaten van onderzoeken naar voorlezen in kindercentra verwerkt. Voor pedagogisch medewerkers en gastouders, maar tevens voor leidinggevenden die zich op beleidsniveau bezighouden met de werkwijze in hun kindercentrum. Ook voor ouders een leerzaam boek."
- Recensie NBD Biblion

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: