Gratis verzending vanaf €20

Sociaal isolement bij ouderen

Op weg naar een Rotterdamse aanpak

Anja Machielse   Roelof Hortulanus  

ISBN 9789088502132 | 272 pagina's | Paperback | 2011
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

In Nederland worden veel interventies uitgevoerd om sociaal isolement bij ouderen te verminderen of te voorkomen. De meeste interventies blijken echter weinig effectief. Bovendien bereiken ze slechts een deel van de doelgroep.

In Rotterdam is vier jaar lang gewerkt aan een effectieve aanpak van sociaal isolement bij ouderen. Doelstelling was de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van interventies, gericht op het signaleren van sociaal isolement en het verminderen of opheffen ervan. Zes Rotterdamse organisaties hebben projecten uitgevoerd, elk met eigen invalshoeken en zwaartepunten. Deze projecten hebben veel kennis opgeleverd over effectieve werkwijzen en interventies die de situatie van sociaal geïsoleerde ouderen kunnen verbeteren.

Dit boek beschrijft alle aspecten van de ontwikkelde aanpak. Het biedt achtergrondinformatie over sociaal isolement en inzicht in de heterogeniteit van de doelgroep. Het laat zien welke mogelijkheden er zijn om sociaal isolement bij ouderen aan te pakken, welke resultaten kunnen worden verwacht bij verschillende categorieën sociaal geïsoleerden, welke organisatorische en institutionele randvoorwaarden nodig zijn om de aanpak succesvol in te kunnen voeren en hoe verankering van de ontwikkelde werkwijzen in de reguliere uitvoeringspraktijk kan plaatsvinden.

Het boek is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met sociaal isolement bij ouderen: managers van instellingen voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ambtenaren sociaal beleid, hulpverleners en studenten hoger sociaal agogisch onderwijs. Het biedt handvatten bij het ontwikkelen van een visie, het bepalen van prioriteiten en beleidskeuzes, het ontwikkelen van een passend aanbod, het inrichten van de uitvoeringsstructuur en de samenwerking met andere organisaties en partijen.

Over de auteurs
Anja Machielse en Roelof Hortulanus zijn werkzaam bij het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI). Zij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar complexe sociale vraagstukken en passende interventiepraktijken.
 

Recensies

"Er wordt onderscheid gemaakt tussen dreigend, situationeel en (vormen van) structureel isolement."
- Uit een recensie van Maatwerk 3 (2012)