Gratis verzending vanaf €20

Iedereen aan boord!

Samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt

Jos van der Horst   Bart van Kessel  

ISBN 9789088505126 | 176 pagina's | Paperback | 2e druk, 2015
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Het boek ‘Iedereen aan boord!’, is geschreven voor alle professionals die in klas, school, of samenwerkingsverband passend onderwijs proberen te realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit brengt voor hen grote uitdagingen met zich mee. Over die uitdagingen en de ideeën van de twee auteurs, Bart van Kessel en Jos van der Horst, over een effectieve aanpak gaat dit boek.

In de visie van de auteurs hangt het welslagen van passend onderwijs af van de persoonlijke inzet van iedereen die in het onderwijs en de (jeugd)zorg werkt. Het is hun ervaring dat de meeste onderwijs- en zorgprofessionals zich altijd al inzetten om passend onderwijs te realiseren voor de kinderen met wie ze te maken hebben. En in de meeste gevallen lukt dat ook. In dit boek vindt u de handreiking van de auteurs om ook passend onderwijs te realiseren in situaties waarin dat niet van zelf spreekt. Situaties waarin het de school niet lukt, of vaak slechts met heel veel inspanning.

Dat het niet altijd lukt om passend onderwijs te realiseren, ligt wat de auteurs betreft niet aan de inzet, of kennis en ervaring van de betrokken professionals, noch ontbreken de pedagogische en onderwijskundige inzichten. Ook de beschikbare financiële middelen en voorzieningen, spelen zelden een doorslaggevende rol. Hier liggen wat de auteurs betreft niet de belangrijkste uitdagingen. In de meeste situaties waarin het niet lukt om voor een kind passend onderwijs te realiseren komt dat vooral door de menselijke dynamiek in en om de klas, de school of het samenwerkingsverband. Hoe complexer de problematiek, des te meer partijen bij de situatie betrokken zijn. Juist die grote hoeveelheid betrokkenen kan het erg moeilijk maken een succesvolle oplossing voor dit kind of deze kinderen te vinden.

Van Kessel en Van der Horst presenteren een concrete aanpak die volgens hen bijdraagt aan de verwezenlijking van passend onderwijs, ook voor de kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt. De beschreven aanpak is bedoeld om diegenen de helpende hand te bieden, die te maken krijgen met kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen. De weg naar versterking van de handelingsbekwaamheid van uzelf en uw collega’s, naar een bundeling van de krachten, en een oplossing voor ‘dit kind’ bestaat in deze aanpak uit vijf stappen.

Met de beschreven aanpak kunnen alle professionals aan de slag die werk maken van passend onderwijs voor een kind of een groep kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt. Of het nu een leerkracht of docent is, een intern begeleider, zorgcoördinator en schoolleider, schoolmaatschappelijk werker, of een professional uit de jeugdzorg en de gezondheidszorg. De aanpak is bedoeld voor iedereen die weet dat passend onderwijs, (jeugd)hulpverlening en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Extra materiaal, direct bruikbaar in praktijk
In dit boek wordt verwezen naar  De veldgids. 'Iedereen aan boord' Op de boekenpagina van De 'Veldgids Iedereen aan boord' vind je ondersteunende opdrachten en praktische ruggensteunen toegevoegd, die direct bruikbaar zijn in de praktijk. Download, gebruik en deel ze. Kijk hiervoor bij Extra materiaal (inloggen met uw SWP-account vereist

In de media:
Column in School Magazine

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: