Gratis verzending vanaf €20

Van gedragsregulering naar opvoeding

Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de Vreedzame School

Leo Pauw  

ISBN 9789088505249 | 184 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2014
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Dit boek gaat over de aanpak van gedragsproblemen in scholen. Afgaande op de signalen uit het onderwijs lijkt het alsof het aantal kinderen met gedragsproblemen toeneemt. In ieder geval geven leerkrachten aan moeite te hebben met het omgaan met afwijkend gedrag van kinderen. Het aantal diagnoses van gedragsstoornissen en het medicijngebruik onder kinderen met een gedragsstoornis is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De vraag die veel pedagogen stellen is of er echt sprake is van een toename of dat de tolerantie ten aanzien van afwijkend gedrag afneemt.
Hoe het ook zij, de school en de leerkrachten hebben behoefte aan handvatten. Een goed preventief programma zoals De Vreedzame School kan veel problemen voorkomen. Maar soms is er toch behoefte aan meer. Dit praktijkboek wil voor die situaties een handreiking bieden.
In dit boek is een duidelijke keuze gemaakt. De gebruikelijke aanpak van gedragsproblemen van kinderen is een individuele, kindgerichte benadering. In dit boek leggen we er de nadruk op dat gedrag niet los kan worden gezien van de omgeving. Gedrag van kinderen ontwikkelt zich in voortdurende wisselwerking met de omgeving. In het geval van probleemgedrag wordt dus ook niet per definitie naar het kind gekeken, maar vooral naar de interactie met de omgeving.

Leo Pauw is ruim dertig jaar actief in het onderwijs en de onderwijsadvisering (regulier en speciaal onderwijs), waarvan de laatste twintig jaar als adviseur en ontwikkelaar. Hij is de initiatiefnemer en ontwikkelaar van De Vreedzame School en is gepromoveerd op de relatie tussen onderwijs en burgerschap aan de Universiteit Utrecht.

Recensies

"Vanuit het onderwijs komen steeds meer signalen van kinderen met gedragsproblemen en van toegenomen medicijngebruik bij kinderen. Dit boek geeft aan dat oplossing voorhanden zijn. (...) Het is niet alleen kindgericht maar tevens een handreiking voor de leerkracht, waarbij veel nadruk ligt op de interactie met de omgeving."
- Jeugd in School en Wereld (JSW), december 2014: Gedragsstoornis


Lees hieronder het artikel verschenen in Basisschool magazine

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: