Ik weet nog goed...

voorleesverhalen en activiteiten voor mensen met beginnende dementie

Joke de Jonge  

ISBN 9789088506857 | 96 Pagina's | Hardcover | 1ste druk, 2016 | Met illustraties van Juliette de Wit

Omschrijving

Dat haar schoonmoeder getroffen werd door dementie was voor Joke de Jonge aanleiding om te onderzoeken of zij mensen met beginnende dementie een plezier zou kunnen doen met speciaal voor hen geschreven verhalen. Na zich grondig verdiept te hebben in dementie en lezen, zette zij een pilot project op om in de praktijk verhalen uit te proberen en deze verder te ontwikkelen.

In actieve samenwerking met een vaste groep mensen met beginnende dementie uit het Odensehuis (een laagdrempelig inloopcentrum) kwam zij tot de bundel voorleesverhalen Ik weet nog goed …

Geuren (een versgebakken appeltaart, doorgekookte spruitjes) en geluiden (de bakelieten telefoon, het malen van koffie) nemen daarbij een belangrijke plaats in, omdat zij mensen snel meenemen naar vroeger, waarbij beeldmateriaal (de strenge winter van 1963, zomerse waterpret) de sfeer van de verhalen nog eens ondersteunt.

Naast verhalen, activiteiten en sfeerpagina's, is in het boek een praktisch deel opgenomen, ‘Aan de slag’, dat bestaat uit talrijke aanwijzingen en suggesties om in welke vorm van dagbesteding dan ook met een groep mensen te kunnen werken. Denk daarbij aan werkvormen als reminisceren, geuren en geluiden gebruiken, met elkaar liedjes zingen, gedichten lezen, muziek beluisteren en met elkaar activiteiten ondernemen. ’Aan de slag’ is niet alleen bestemd voor activiteitenbegeleiders, verzorgenden en vrijwilligers, ook voor mensen in de privésfeer zijn er veel tips uit te halen. Het past helemaal in de lijn van de weg die wij als samenleving in willen slaan: de weg naar een dementievriendelijke samenleving.

 

Extra

Klik hier voor een interview met de auteur in Leeuwarder Courant, 6 oktober.

Klik hier voor een interview met de auteur in vakblad Sozio.

Op Wereld Alzheimerdag was Joke de Jonge te gast bij Wekker-Wakker! van Omroep Max.
Luister hier het fragment.

De Friese variant van het verhaal 'Die strenge winters' 

Klik hier voor de downloadbare beeldenspreads.

Klik op onderstaande afbeelding voor de grote kleurplaat.

download hier de kleurplaat van het Odensehuis