Gratis verzending vanaf €20

Van brede school tot integraal kindcentrum?

Voorbeelden en inspiratie uit de praktijk
NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

Marja Valkestijn   Pieter Paul Bakker   Yvonne van Westering  

ISBN 9789085600572 | 128 pagina's | Paperback | 2010
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op kinderopvangkennis.nl

Omschrijving

Brede scholen komen voor in allerlei vormen, met verschillende namen, met verschillende ambitieniveaus en voor verschillende leeftijden. De nieuwste naam voor brede scholen is integrale kindcentra. Wat zij gemeen hebben, is dat men samen én complementair wil werken om álle kinderen en jongeren betere ontwikkelingskansen te geven.

In deze bundel bieden we u kennis over de brede school vanuit praktijk, beleid en theorie. Denk hierbij aan onderwerpen als pedagogische visieontwikkeling, ontwikkelarrangementen een samenhangend vraaggericht aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten in Nijmegen, kansen voor het integraal kindcentrum, de rol van scholen en schoolleiders, biologisch ritme in relatie tot schooltijden, harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, kwaliteit en evaluatie onder andere in Almere, een schoolbestuur brede aanpak in Breda, signaleren en aanpak van kindermishandeling en zorg in en om de school. Dit boek is bestemd voor schoolleiders, directies en stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, welzijnsorganisaties, cjg\'s, bureaus jeugdzorg, maar zeker ook voor schoolbestuurders, lokale projectleiders brede school, ambtenaren jeugd-, welzijns- en onderwijsbeleid, bredeschoolcoördinatoren en betrokken professionals.

In deze publicatie hebben negen medewerkers van het Nederlands Jeugdinstituut hun kennis over de ontwikkeling van de kwaliteit van de brede school gebundeld. Ook delen medewerkers van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders/ AVS, het Landelijk Steunpunt Brede Scholen en het schoolbestuur INOS uit Breda hun kennis over de brede school met u. Elk artikel is op zichzelf te lezen, maar als geheel geeft de bundel u kennis, inspiratie en handvatten voor uw bredeschoolpraktijk.

Marja Valkestijn, Pieter Paul Bakker en Yvonne van Westering zijn werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning van onder meer brede scholen en lokaal positief jeugdbeleid.


Ook nieuw: Op weg naar het integraal kindcentrum


 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Het jonge kind (Uitgeverij SWP)