Gratis verzending vanaf €20

Liefde voor letters en lezen

Handboek stimulering geletterdheid - 0 tot 7 jaar

Maria Hetty van den Berg   Irma Land   Iris Meijsing  

ISBN 9789088500008 | 372 pagina's | Hardcover | 2e druk 2023

Omschrijving

In Liefde voor letters en lezen staat de doelgerichte stimulering van geletterdheid bij kinderen tussen 0 en 7 jaar centraal. Het beoogt als inspiratiebron een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van geletterdheid en daarmee de kans op laaggeletterdheid wezenlijk te verkleinen.

Momenteel telt Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden en 1 miljoen digibeten. Zij functioneren niet goed binnen onze huidige samenleving. Nog steeds loopt ten minste een op de tien kinderen en jongeren het risico als laaggeletterde de maatschappij te betreden. Stimuleer je geletterdheid echter vanaf de babytijd als 21e-eeuwse vaardigheid, dan geef je het kind alle mogelijke kansen op het pad naar maatschappelijk functionele geletterdheid. Dit handboek en de bijbehorende website bieden daar talloze doelgerichte activiteiten voor, ook binnen onderzoekend en ontwerpend leren.

Liefde voor letters en lezen is een aanrader voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 7 jaar!

Handige nieuwsbrieven
In hun nieuwsbrief delen de auteurs inspirerende tips uit Liefde voor letters en lezen die je actueel kunt inzetten.

  • Klik HIER om alle eerdere nieuwsbrieven te lezen (complete toegang exclusief voor lezers van het boek).
  • Klik HIER om de laatste nieuwsbrief te lezen.

Aanvullende website

Voor wie verdieping en verbreding zoekt, is de bijbehorende website met 284 pagina's een bron van inspiratie.

De website van ‘Liefde voor Letters en Lezen’ is ge-update (november 2020).

Wat biedt de website?

Klik hier om naar de website van Liefde voor letters en lezen te gaan. 

In de media

Recensies

De hoeveelheid extra materiaal is gewoonweg indrukkend en draagt absoluut bij aan de kwaliteit van dit werk. De bijlages vormen nog een extra boek op zichzelf. Dit maakt van ‘Liefde voor letters en lezen’ langs de ene kant een stevig boek om te verwerken, vanwege de volledigheid in alle richtingen. Langs de andere kant krijgt de lezer op deze manier zoveel informatie dat hij/zij zeer concreet en wetenschappelijk onderbouwd aan het werk kan met onze kleuters. Door de goed gestructureerde inhoudstabellen vind je in dit lijvige werk snel de info die je zoekt. Kortom: een aanrader voor iedereen die geletterdheid wil stimuleren vanuit doelgerichte activiteiten.
- Recensie Sandy Wynants, Boekenrubriek Tijdschrift Logopedie (september-oktober 2022)

In de huidige COVID-19 periode wordt meer en meer duidelijk dat deze ‘gewone’ geletterdheid moet aangevuld worden met de ‘digitale’ geletterdheid. Ook aan deze laatste vorm van geletterdheid moet men al van jongsaf mee vertrouwd gemaakt worden. Het is de verdienste van dit boek (met bijbehorende website) – en dat is bovendien vrij uniek – om deze beide vormen van geletterdheid in één adem voor de leeftijdsgroep van 0 tot en met 7 jaar op een onderhoudende, aantrekkelijke en concrete wijze onder de aandacht te brengen. (...) Een waardevol boek. 
- Een recensie van Lieven Coppens (onderwijzer en onderwijspsycholoog) op BOEKetje Onderwijs 2.0 (oktober 2020)

Ik ben directeur van Vanguard Community College, een opleidingsinstituut in Suriname dat in 2017 werd opgericht. (...) Ik heb het boek ‘Liefde voor letters en lezen’ + de website goed doorgenomen en met mijn docententeam besproken. We zijn heel enthousiast en willen het graag in ons curriculum als verplichte literatuur voor onze studenten opnemen. Daarom ben ik nu bezig met een projectvoorstel om in samenwerking met Hetty van den Berg dit te verwezenlijken.
- Annelot Themen (orthopedagoog), Directeur Vanguard Community College

Handreiking die functionele geletterdheid van kinderen van 0 tot 7 jaar wil stimuleren en die het risico op functioneel analfabetisme krachtig wil voorkomen. (...) Een serieus, liefdevol handboek dat eigenlijk door niemand gemist mag worden die zijn kennis over letters, lezen en schrift wil opfrissen en overdragen aan de opgroeiende ander.
- Mart Seerden, NBD Biblion

Ik ben blij dat er in dit boek zoveel aandacht is voor de rijke leeromgeving! (...) Met dit boek koop je niet alleen een aanvulling voor de boekenkast. Er zit een schat aan digitale informatie achter waar je gebruik van kunt maken. Ik vind dat dit in iedere school aanwezig zou moeten zijn. (...) Ik vind het boek ook uitermate geschikt voor PABO-studenten, vooral omdat het zo compleet is. Als jij op zoek bent naar een manier om kinderen tijdens hun spel bezig te laten zijn met geletterdheid, dan heb je iets aan dit boek!
- Recensie 
jufbianca.nl

Dit boek moet je gewoon hebben als je professioneel met jonge kinderen en taal werkt. Het is met veel deskundigheid en liefde voor het onderwerp geschreven. Een overzichtelijk ingedeeld boek in een mooie lay-out met talrijke speelse voorbeelden en ideeën.
Een grote meerwaarde is dat er ook een website aan verbonden is.

- Onderwijsadviseur, 21 maart 2019, Bol.com.

Het boek gaat uitgebreid in op de oorzaken van laaggeletterdheid. (…) De theorie rondom geletterdheid en de stimulering van geletterdheid komt uitgebreid en zeer toegankelijk aan bod. (…)
Veel informatie op een toegankelijk manier en een schat aan handreikingen. Het boek beperkt zich in de titel tot een bepaalde leeftijdsgroep maar ook collega’s die met oudere kinderen werken kunnen hier veel uit halen. (…) De hoeveelheid aan praktische informatie is indrukwekkend. Een boek om in de onderbouwbibliotheek te plaatsen.

Lees de gehele recensie op de Facebookpagina van Onderwijsenzo
- Bertus Meijer, Onderwijsenzo

★★★★★ Handboek en website vervangen taalmethode
Dit boek geeft ontzettend veel praktische tips, ook via de online-omgeving op de boekpagina van uitgever SWP. De tips zijn bruikbaar voor iedereen die met jonge kinderen werkt. Aan alle aspecten die met beginnende geletterdheid en leren lezen te maken hebben is gedacht. Van een inspirerende omgeving creëren (via o.a. verwondering en onderzoekend & ontwerpend leren) tot belangrijke stappen uit de directe instructie (zoals voorkennis activeren en evalueren). Heel plezierig om op deze manier betekenisvol onderwijs vorm te gaan geven!
- Merel Sprong, Onderwijs met Stijl

Het is echt een bijzonder mooi en uitgebreid boek. (...) En wat fijn dat je ook [op de website] meerdere malen verwijst naar materiaal op Gynzy. Maar vooral ook de andere linkjes zijn erg handig en waardevol. Dit is een geweldig bron voor inspiratie! Ik vind het echt fantastisch.
- Wouter van den Borne, gynzy.com

De verschillende domeinen worden elk in een hoofdstuk behandeld, waarbij steeds onderscheid gemaakt wordt tussen de voorschoolse periode en de onderbouw van de basisschool. Een mooie toevoeging vind ik de digitale geletterdheid. Deze relatief nieuwe vorm van geletterdheid kan natuurlijk niet meer over het hoofd gezien worden en brengt dan ook wetenswaardige informatie. (...) Dit mag gezien worden als een zeer compleet handboek, waar theorie en praktijk samensmelten!
- Uit een recensie van de Wereld van het Jonge Kind (HJK)

Het is een gids die, in combinatie met de bijbehorende website, dient als handvat en inspiratie voor de dagelijkse praktijk van het lesgeven. (...) Het moge duidelijk zijn: niemand verliest bij een kind met liefde voor letters en lezen. En dat geldt niet alleen voor leraren en pedagogen, maar vooral ook voor het kind zelf.
- Leren lezen leuk maken, de Leesclub van alles

"Vandaag bespreek ik dit boek met je en vertel ik je of het het waard is dit boek aan te schaffen (hint: ja!) (...) Met dit boek koop je niet alleen een aanvulling voor de boekenkast. Er zit een schat aan digitale informatie achter waar je gebruik van kunt maken. Ik vind dat dit in iedere school aanwezig zou moeten zijn."
- Uit een recensie van Juf Bianca

Liefde voor letters en lezen’ is een praktisch handboek voor ouders, leerkrachten en andere hulpverleners die werken met kinderen van 0 tot 7 jaar. Het boek staat vol met praktijkvoorbeelden en dito lesmateriaal. Dit geldt ook voor de bijbehorende website. Samen vormen ze een rijke schat aan inspiratie voor het stimuleren van de ontluikende geletterdheid.
- Uit een recensie van Vakblad Vroeg

 

Nieuwsbrief

Actuele tips uit ‘Liefde voor letters en lezen’ ontvangen?