Gratis verzending vanaf €20

Het kindcentrum als speel-, leer- en werkgemeenschap

Jeannette Doornenbal   Annelies Kassenberg  

ISBN 9789085601494 | 112 pagina's | Paperback | 1e druk, 2022
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving


Een plek voor ieder kind waar zij kunnen spelen, leren en werken. Dat is een kindcentrum! Een voorziening waar professionals uit het onderwijs, de opvang, welzijn en zorg vanuit een gezamenlijke visie samen met ouders werken aan de brede ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar. 

In dit boek bundelt Jeannette Doornenbal samen met Annelies Kassenberg haar inzichten van de afgelopen 15 jaar in kindcentra. Wat zijn de uitgangspunten, wat brengt het kinderen, ouders, professionals en de samenleving? En wat is er nodig om een kindcentrum vorm te geven? Zij beginnen bij de start van kindcentra als een belofte; een gedeeld perspectief op opvoeden en onderwijs waarbij alle kinderen kansen krijgen en mee kunnen doen (inclusie). In het vervolg wordt op basis van de lessen die in onderzoek en in de praktijk zijn geleerd een praktijktheorie gepresenteerd die leidt tot een pedagogisch ontwerp voor kindcentra. In het slothoofdstuk maken de auteurs de balans op. Wat heeft 15 jaar werken aan kindcentra ons gebracht en welke vervolgstappen zijn nodig om vanuit kindcentra in de toekomst te blijven werken aan een plezierig en waardevol leven voor ieder kind?

Dit boek is bedoeld voor professionals in de kinderopvang, het onderwijs, (integrale) kindcentra en de zorg. Het boek biedt inspiratie en ondersteuning voor eenieder die een kindcentrum wil starten of doorontwikkelen. Daarnaast is het boek interessant voor beleidmakers en onderzoekers. 

Tenslotte

Dit boek laat het rijke perspectief van Jeannette Doornenbal op de ontwikkeling van kinderen zien en de rol daarin van kindcentra en professionals. De afgelopen jaren heeft Jeannette verschillende kernpublicaties gedeeld waarin zij helder haar visie op opvoeding en onderwijs uiteenzet. Vlak voor haar pensionering heeft ze deze kernpublicaties gebundeld en voorzien van een introductie. In juni 2019 werd Jeannette echter ernstig ziek en overleed tot mijn grote spijt op 12 maart 2021. Het boek was echter nog niet af. Na alle jaren van nauwe samenwerking en een aantal richtinggevende gesprekken met Jeannette, heeft Jeannette het mij toevertrouwd om dit boek te voltooien. Deze bijzondere opdracht heb ik naar eer en geweten uitgevoerd. Ik bedank Tonny van den Berg en Ruben Fukkink voor hun waardevolle adviezen bij het schrijven. Ik hoop dat met dit boek de visie van Jeannette op een sterke pedagogische omgeving voor kinderen en het belang van inclusie zo is vastgelegd en een kompas vormt voor een nieuwe generatie professionals en voor de verdere ontwikkeling van kindcentra in Nederland. 

Annelies Kassenberg (december 2021)

Review 

"Wat is er nodig om een kindcentrum te vormen? In het boek 'Het kindcentrum als speel-, leer- en werkgemeenschap' laat Jeannette Doornenbal je zien hoe je een kindcentrum opricht en doorontwikkelt. Op basis van haar ruime praktijkervaring presenteert  Jeannette een praktijkontwerp die leidt tot een pedagogisch ontwerp voor kindcentra."
- Uit een recensie van Kinderopvang Management (nummer 2, 2022.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: