Waar begin je?

Cognitieve gedragstherapie voor schoolgaande jongeren

Voorwoord en bewerking door; Cathy van Tuijl (Hogeschool Edith Stein) & Ina Cijvat (Expertis onderwijsadviseurs)

Torrey A. Creed   Aaron T. Beck   Jarrod Reisweber  

ISBN 9789088502965 | 184 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2012

Omschrijving

Onderzoek naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie laat zien dat deze vorm van hulpverlening voor jongeren en volwassenen met uiteenlopende problematiek redelijk tot grote effecten heeft. Het gaat om een bewezen effectieve aanpak. Juist in scholen kan kennis van deze benadering een waardevolle bijdrage zijn voor schoolpsychologen en andere zorgbegeleiders in hun begeleiding van jongeren. Met passend onderwijs voor de deur worden scholen immers geconfronteerd met een diverse leerlingenpopulatie en met uiteenlopende zorgbehoeften.
De korte beschrijving van het cognitieve model, de gedragstherapeutische technieken, aansprekende casuïstiek, praktische handvatten met oefeningen en handouts bieden gedragswetenschappers, zorgcoördinatoren en docenten met een extra zorgtaak die binnen het voortgezet onderwijs werken een stevig onderbouwd kader.
 

Alle titels uit de nieuwe serie Zorg & Onderwijs en de bijbehorende website zijn te vinden op: www.zorgenonderwijs.nl

Hier kunt u de bijlagen downloaden.
Hier vindt u de References van het oorspronkelijke Engelstalige boek.

 


In dezelfde serie verschenen:

 

 

image Help schoolkinderen hun boosheid te hanteren
 

 

image Voorkom probleemgedrag