Gratis verzending vanaf €20

Verraderlijk gewoon

Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht

Winnaar SMV Publicatieprijs 2013

Marigo Teeuwen  

ISBN 9789088503252 | 192 pagina's | Paperback | 2e druk, 2012
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

In het jeugdstrafrecht zijn licht verstandelijk gehandicapte jongeren de laatste twee decennia sterk oververtegenwoordigd geraakt, terwijl ze in de vrijwillige hulpverlening ondervertegenwoordigd blijven. Wat is er gebeurd? Welke maatschappelijke veranderingen op sociaal en politiek gebied hebben aan deze opvallende verschuiving bijgedragen?

Marigo Teeuwen (UvA) onderzocht 120 reclasseringsdossiers van licht verstandelijk gehandicapte (LVG/LVB) jongeren en interviewde jeugdreclasseringswerkers, vertegenwoordigers van politie, officieren van justitie en kinderrechters.

Welke delicten plegen deze jongeren? Welke hulpverlening krijgen zij vóór en na het delict? Waarom komt deze van nature kwetsbare groep steeds meer in contact met justitie, met alle gevolgen van dien. Wat weten de professionals van deze jongeren die tot de minst mondige en meest kwetsbare jongeren behoren?

Een belangrijke rol in de verklaring voor de oververtegenwoordiging in het strafrecht speelt de normalisatiegedachte. Maar hoe normaal zijn ze, en zijn LVG- jongeren – en de samenleving – er wel mee geholpen dat ze als normaal worden bejegend?

Winnaar van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Publicatieprijs 2013!
De SMV reikt elke twee jaar deze prijs uit aan een auteur van een boek over veiligheid. Verraderlijk gewoon is door de jury onder voorzitterschap van Ybo Buruma verkozen tot het winnende boek.
Zie ook: Publicatieprijs SMV 2013 LAUDATIO
 

Reviews

"De jury was zeer onder de indruk van dit boek. Eindelijk een sociologe die niet in een onleesbaar Amerikaans tijdschrift wegmoffelt wat ze over onze samenleving te melden heeft, maar één die een probleem aannemelijk weet te maken wat nog niet als zodanig was onderkend – met alle gevolgen voor de hardheid van de gegevens van dien. Ik denk dat ik namens de SMV mag spreken als ik zeg dat wij hopen dat dit boek een belangrijke rol gaat spelen bij het wegpoetsen van een blinde vlek in het justitiële apparaat."
- Mr. Ybo Buruma, juryvoorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV)

"In deze studie wordt de wereld van licht verstandelijk gehandicapte jongeren ( LVG-ers) op indringende wijze beschreven, aan de hand van hun ervaringen met politie en justitie. Hun beperkte vermogens en inzichten in eigen gedrag roepen vragen op over schuld en straf, die het strafrechtelijke systeem onder ogen zal moeten zien."
- K. Schuyt, emeritus hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam

"Lees dit boek; Teeuwen laat overtuigend zien dat het gelijk behandelen van ongelijken onverwachte en ongewenste uitkomsten met zich meebrengt."
- J.W. Duyvendak, hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam

"In het jeugdstrafrecht zijn licht verstandelijk gehandicapte jongeren de laatste twintig jaar oververtegenwoordigd geraakt, terwijl ze in de vrijwillige hulpverlening ondervertegenwoordigd blijven. In dit boek wordt daarvoor een verklaring gegeven tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen op sociaal en politiek gebied."
- Uit een recensie van AS, juni/juli 2012: Verraderlijk gewoon

"Verraderlijk gewoon is het resultaat van drie jaar onderzoek, met zorgwekkende uitkomsten."
- Uit een recensie van Markant, september 2012: Straf?

"Marigo Teeuwen (UvA) onderzocht 120 reclasseringsdossiers van licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren en interviewde jeugdreclasseringswerkers, vertegenwoordigers van de politie, officieren van justitie en kinderrechters."
- Uit een recensie van SW-Journaal 6-7 (2012): Verraderlijk gewoon