Gratis verzending vanaf €20

Verstandelijke beperking: definitie en context

Jac de Bruijn   Wil Buntinx   Brian Twint  

ISBN 9789088504396 | 152 pagina's | Paperback | 2e druk 2024
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Een goede definiëring en een helder begrip van ‘verstandelijke beperking’ is meer dan ooit van belang. Door bezuinigingen op de AWBZ en de huidige transitie – waarbij de financiering van een gedeelte van de traditionele zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten – is er behoefte aan duidelijke omschrijvingen. Het is niet meer van deze tijd dat een IQ-test allesbepalend is bij de toegang tot zorg en de bekostiging ervan. Er kunnen op die manier pijnlijke vergissingen worden begaan. Ook met de uitgave van de DSM-5 ontstaat de noodzaak om tot een nieuw begrip van het construct ‘verstandelijke beperking’ te komen. Bovendien groeit in Nederland het inzicht dat ook de emotionele ontwikkeling en nog andere factoren een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Dit boek biedt een toegankelijke beschrijving van het begrip ‘verstandelijke beperking’ voor iedereen die met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te maken heeft. De bijdragen in deze publicatie steunen op een eigentijdse benadering van verstandelijke beperking in Nederland, tegen de achtergrond van veranderingen in inhoud en context. Hierbij baseren de auteurs zich vanuit eigen inzichten, op onder meer DSM-5, het AAIDD-handboek, ICD-10 (internationaal classificatiesysteem van de World Health Organisation) en recente internationale publicaties. Ook bespreken ze het ontstaan van verstandelijke beperkingen (etiologie) en plaatsen ze begrippen in een historisch perspectief. Ten slotte komt ook nog het construct ‘begeleidingsbehoeften’ aan bod.

De auteurs zijn allen experts op hun vakgebied en gelden als toonaangevend in de verstandelijk gehandicaptensector.
 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp