Gratis verzending vanaf €20

Kwetsbaar & afhankelijk

Gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking
Van beeldvorming naar behandeling

Dr. Liesbeth Mevissen  

ISBN 9789066656703 | 208 pagina's | Paperback | 1e druk, 2005
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

Ouders, begeleiders of leerkrachten van mensen met een verstandelijke beperking worden regelmatig geconfronteerd met moeilijk hanteerbaar gedrag. Ze voelen zich machteloos. Ze willen weten wat er aan de hand is, of er iets aan te doen is en hoe het aangepakt kan worden.
Hoe komen zij tot handelingsstrategieën die een positief effect hebben op het welbevinden van de persoon met een verstandelijke beperking? Een efficiënte, transparante en methodische samenwerking is onontbeerlijk voor succes op langere termijn. Alle betrokken professionals én belangrijke personen uit het eigen netwerk van een cliënt zijn hierbij nodig.

Kwetsbaar & afhankelijk is met name geschikt voor orthopedagogen en psychologen, groeps- en activiteitenbegeleiders, leerkrachten, artsen, paramedici, therapeuten en andere disciplines. Ook voor ouders en andere belangenbehartigers is dit boek toegankelijk.

Liesbeth Mevissen heeft meer dan 25 jaar ervaring met de doelgroep. Ze is werkzaam als orthopedagoog/gz-psycholoog en daarnaast als docent en supervisor.

NVO Keurmerk voor Kwetsbaar en afhankelijk
De NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) heeft besloten om het NVO-keurmerk toe te kennen aan het boek \'Kwetsbaar en Afhankelijk\', geschreven door Liesbeth Mevissen.
 

Boekrecensies

(...) \'Dit betekent dat de schrijver er uitstekend in geslaagd is om de praktijk goed te beschrijven. Vooral de tien cases zijn zeer goed uitgewerkt. Alle worstelingen van de vele betrokken professionals staan er in. Maar vooral is de cliënt met zijn kwetsbaarheid en afhankelijkheid als een zeer herkenbaar maar ook met respect beschreven. Het waren voor mij cliënten die ik leek te kennen. Ik kende plots ook hun ouders?? In het boek wordt naast een goed theoretisch kader ook op zeer leesbare wijze een toepassing in de praktijk weergegeven. Vooral de behandeling van stemmingsstoornissen en behandeling bij een autismespectrumstoornis (ASS) wordt uitstekend uitgewerkt. De uitwerking is niet die van de gedragsdeskundige die de cliënt alleen maar klinisch benaderd maar het hele systeem van (woon)aktiviteiten ruimte, woon /activiteitenbegeleider, leidinggevenden en de ouders komt aan bod. De schrijver is ook zo eerlijk om de eigen fouten in de begeleiding en ondersteuning te beschrijven. Juist de beschrijving van de vele moeilijke en zelfs wanhoop momenten van allen rondom de cliënt maakt dit boek zo goed. Maar het laat ook zien hoe er met nauwgezetheid, met vasthoudend, met een goede samenwerking heel veel bereikt kan worden. Zeer methodisch vanuit beeldvorming, indicatie, omgevingsfactoren, en vervolgens met een deskundige behandeling en evaluatie wordt de lezer meegenomen in elke cases. Het is ook een boek wat als basiscursus kan dienen voor beginnende begeleiders die gaan werken met cliënten met ASS. De teacch-methode (Treatment and Education of Autisme and Communication handicapped Children) wordt uitstekend weer gegeven. Juist een boek als dit zou verplichte kost moeten zijn bij de opleidingen SPW en SPH. Ik had het graag eerder gelezen. Een aanbeveling voor allen die met kwetsbare mensen werken.\'

Jan Wijnen, manager dagbesteding Amarant Tilburg in Interaktief 2005, 4


\'Zeer verheugend is dat Mevissen expliciet tussen de fase van diagnostiek en behandeling de fase van indicatiestelling benoemt\'
(...)
\'De sterkte van dit boek ligt duidelijk in de bruikbaarheid ervan voor de praktijk\'
(...)
Liesbeth Mevissen heeft in ieder geval duidelijk aan twee belangrijke voorwaarden voldaan om haar boek in de praktijk geïmplementeerd te krijgen, zeker voor de gedragskundige die nog een weg zoekt en voor de praktijkwerkers. Op de eerste plaats heeft ze gezorgd voor een goed inhoudelijk en helder te volgen verhaal. Verder heeft ze op een navolgbare manier aan \'modeling\' gedaan hoe men het beste een aantal opeenvolgende (methodische) stappen kan zetten duidelijk beschreven en voorgedaan, met cases\'

Arno Willems, gz-psycholoog, in Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 32 (2), juni 2006.


Downloads bij het boek:
Samenvattend_schema_p.48-49.doc Samenvattend_schema_p56.doc Samenvattende_schemas_pg_82-85.doc format_behandelplan.doc
 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Sociaal Digitaal