Waardenwerk 70-71

Journal of Humanistic Studies ISSN 2214-3149

Prof.dr. Harry Kunneman  

| Paperback | 1ste druk, 2017 | Dubbelnummer

Omschrijving

Redactioneel Waardenwerk 70-71 - Harry Kunneman en Richard Brons

Conferentie Amor complexitatis (1)
Humanisme radicaliseren. De denkweg van Harry Kunneman - Frans Vosman
Radicaal humanisme - Harry Kunneman
De morele horizon van sociale rechtvaardigheid - Hans van Ewijk
Hoe te getuigen van het gebroken zelf - Marc de Leeuw
Van normatief professionaliseren naar ‘normatief organiseren’ - Fernando Suárez Müller & Marije Klomp
Games en normativiteit - Kees Pieters
Van talige strijdigheid naar reflectieve erkenning - Richard Brons

Bildung
Inleiding: de vraag naar Bildung - Michiel de Ronde
Waarom gaan kinderen naar school - Roezjitsa Filtsjeva
Tussen reflexiviteit en vrijheid: ‘Bildung’ en ‘Erziehung’ als twee paradigma’s voor persoonsvorming in het onderwijs - Gert Biesta
Verder denken vanuit Bildung - Martien Schreurs
Bildung en sociaal leren - Huub Gulikers
De achterkant van het werk. Over kunst en leiderschap - Jacco van Uden

Normatieve professionalisering
Bij de start van een nieuwe serie - Harry Kunneman
Constructief eigenwijs. Hoe NIM zin geeft aan maatschappelijk werk - Yanaika Zomer
Vakmanschap voorbij de maakbaarheid. Naar een andere kijk op helpen in de ggz - Gert Schout
Het bijzondere deel van Normatieve Professionaliteit, hoe noemen we dat? - George Lengkeek
Moreel beraad met patiënten en medewerkers samen in de forensisch psychiatrische zorg. - Esther Lammers, Swanny Kremer, Roel Pieters en Bert Molewijk

Column en beschouwing
Een samenleving van kleinst mogelijke minderheden - L.L. Stegman
Flexibilisering, precariteit, precariaat(?): Een beschouwing over bestaans- en inkomensonzekerheid - Niels Springveld

Mindfulness voor persoonsgerichte zorg
Inleiding - Theo Niessen en Gaby Jacobs
Relationeel bewustzijn, relationele competentie en veerkracht: mindfulness en haar bijdrage aan persoonsgerichte zorg belicht vanuit de beoefening van aikido - Gaby Jacobs
Is mindful persoonsgerichte zorg geven ook ethisch verantwoord? - Hans van Dartel
Compassie en Mindfulness. Een samenvallend perspectief op goede, persoonsgerichte zorg - Margreet van der Cingel
Mindful leiderschap in de zorg - Ben van de Brand
Van hard werken naar bewust werken: medewerkers voorop in de uitdaging voor goede zorg - Jean-Luc Spaninks en Peter Westerhof
Open staan voor de zorgvrager: hoe doe je dat en hoe houd je dat vol? - Hielke Bosma

Debat Islam
De dialoog tussen humanisme en islam. Een humanistische bijdrage - Kees Hellingman
Reactie op Kees Hellingman - Abdelilah Ljamai
De Rol van de Overheid en de Samenleving bij het opkomen voor Godsdienstvrijheid voor Ex-moslims in Nederland - Gert Jan Geling