Gratis verzending vanaf €20

Goed ouder worden

Peter Derkx   Alexander Maas   Anja Machielse  

ISBN 9789088502439 | 184 pagina's | Paperback | 1ste druk 2011

Omschrijving

In Westerse landen is de levensverwachting dermate gestegen dat veel mensen een relatief lang leven als ‘oudere’ zullen leiden. De vraag wat ‘goed’ ouder worden is, krijgt daarom steeds meer aandacht. Het debat hierover is echter nogal eenzijdig. De nadruk ligt vooral op de (economische) positie van ouderen in de samenleving of op biologische processen en lichamelijke veroudering. Dit boek biedt een tegenwicht tegen het dominante beleidsmatige, financiële, biologische en medische discours en stelt andere vragen bij het ouder worden centraal, namelijk morele vragen en zingevingsvragen.

De vraag wat goed ouder worden is, kan op existentieel niveau niet voor iedereen hetzelfde antwoord krijgen. Wel is een aantal overwegingen te geven over eindigheid, kwetsbaarheid, menselijke waardigheid, verbondenheid, weerbaarheid, welzijn en zingeving. Al deze thema’s komen in deze bundel aan bod.

Goed Ouder Worden is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag wat goed ouder worden is en hoe kan worden bevorderd dat mensen goed ouder worden.

De auteurs maken deel uit van de projectgroep Goed Ouder Worden: welzijn, zingeving en menselijke waardigheid van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht (www.goedouderworden.nl). Zij bestuderen ouder worden vanuit de perspectieven van zingeving en humanisering en verbinden daarbij empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek met resultaten van normatief filosofisch onderzoek.
 

Recensies

"De variëteit van de vijftien (wetenschappelijke) bijdragen is groot. Thema's zijn onder meer het belang van sociale relaties bij het ouder worden, de betekenis van herinneringen op latere leeftijd, een positievere visie op dementie, humaan ouder worden in organisatieverband en de speelruimte om als oudere de eigen levenskoers te bepalen. Interessant zijn twee columns die ingaan op de visie van de filosofen Aristoteles en Schopenhauer op ouderdom."
- Uit een recensie van Maatwerk 3 (2012)

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: