Gratis verzending vanaf €20

Het nieuwe ouder worden

Paradoxen en perspectieven van leven in de tijd

Prof. Dr. Jan Baars  

ISBN 9789066656895 | 272 pagina's | Paperback | 3e gecorrigeerde druk, 2012

Omschrijving

Ouder worden is van alle tijden. Maar vele belangrijke aspecten ervan zijn niet eerder voorgekomen. Zo is er door allerlei ingrijpende veranderingen een minder duidelijk verband ontstaan tussen leeftijd en veroudering. Terwijl een eeuw geleden maar weinig mensen oud genoeg werden om niet meer te hoeven werken, is dat nu bij zeer velen het geval. De levensverwachting is enorm toegenomen, terwijl men juist eerder stopt met werken en, merkwaardig genoeg, ook eerder tot de ouderen wordt gerekend. Dit is de paradox van de steeds jongere oudere. Deze paradox heeft nog een andere betekenis: terwijl veroudering onvermijdelijk is, richt men zich niet op goed of beter ouder worden, maar op jong blijven.

De veranderende levensloop wordt inmiddels vooral gezien als domein van belangenbehartiging, als bron van zorgen om de betaalbaarheid van pensioenen, zorgvoorzieningen en hun managers, met als enig positief perspectief zo lang mogelijk te leven en tegelijkertijd jong te blijven dankzij de antiverouderingsindustrie. Jan Baars geeft na een indringende analyse van de problemen een nieuwe visie op ouder worden door een aantal fundamentele vragen te stellen. Hij bespreekt daarbij een groot aantal gerontologische theorieën en benaderingen en ontwikkelt de visie dat ouder worden geen pathologisch, maar een existentieel proces is, dat niet alleen gekenmerkt wordt door toenemende kwetsbaarheid maar ook door toenemende ervaringsrijkdom.

Jan Baars is als bijzonder hoogleraar Interpretatieve Gerontologie verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en doceert Wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg.
 

Plenaire lezing HOVO Boekenweek Symposium

In 2018 vond – naar aanleiding van het boek – de Plenaire lezing HOVO Boekenweek Symposium plaats. De lezing van Jan Baars ‘Van Leeftijd naar leven in de Tijd’ is te lezen via de link.

Congres 'Het nieuwe ouder worden'

Naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw boek, met dezelfde titel, van Jan Baars, hoogleraar Interpretatieve Gerontologie, de Kronos-leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek:

image

Op 9 maart vond in de Meeting Plaza Maarssen, Maarssen (UT) een speciaal congres plaats. De conferentie 'Het Nieuwe Ouder worden' werd georganiseerd door Uitgeverij SWP, Stichting Kronos.

Deze conferentie ging onder andere gaan over de nieuwe contexten, spanningen en uitdagingen voor het ouder worden aan het begin van de 21ste eeuw.
Met medewerking van onder andere Prof. dr. J. Baars en Alan Walker.

Foto: de overhandiging van de speciale uitgave van de auteur aan voorzitter van Woonzorg Nederland Bram Troost.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp