Gratis verzending vanaf €20

Werken in gedwongen kader

Methodiek voor het forensisch sociaal werk

Anneke Menger   Lous Krechtig   Jacqueline Bosker  

ISBN 9789085602484 | 496 pagina's | Paperback | 6e druk, 2022
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Begin 2024 is er een geheel herziene editie verschenen. 

Een groeiend aantal professionals heeft te maken met cliënten bij wie bemoeienis is opgelegd door justitiële of gemeentelijke autoriteiten.

Onze kennis van effectieve methoden over het werken met deze cliënten is in de afgelopen jaren toegenomen. Daarbij ging het eerst vooral om de vraag Wat Werkt? Intussen zijn daar nieuwe vragen bij gekomen. Wat werkt voor wie? En wat kenmerkt een effectieve professional? Wie Werkt?

Dit boek gaat in op deze vragen. Kennis uit recente onderzoeksresultaten is bijeengebracht. Wat is professionaliteit? Welke criminologische theorieën zijn relevant? Wat is bekend over effectief afbouwen van antisociaal gedrag? Wat betekent het gedwongen kader en de onvrijwillige start voor het methodisch handelen? Wat zijn kenmerken van een effectieve werkalliantie in het gedwongen kader?

Dit boek is een vervolg op Het delict als maatstaf (2004) en richt zich op alle professionals die in een ambulante setting werken met volwassenen die delicten hebben gepleegd of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zoals reclasseringswerkers, professionals die in de gevangenis de re-integratie voorbereiden, professionals die vanuit gemeenten de nazorg coördineren of overlast in buurten moeten terugdringen.

Recensie

''De spreekwoordelijke ‘bijbel’ van het reclasseringswerk. Nog steeds een solide en inspirerende basis. En of je nu ‘bijbelvast’ bent of niet, deze methodiek voor het forensisch sociaal werk geeft inzicht in de veelzijdigheid en de complexiteit van het reclasseringswerk.''
- Uit een bericht van 200jaarreclassering.nl

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: