Landelijk opleidingsdocument sociaal werk

Landelijke opleidingsoverleggen in het domein sociaal werk

ISBN 9789088507533 | 76 Pagina's | Paperback | 1e druk, 2017

Omschrijving

De bacheloropleiding Social Work mondt uit in drie verschillende profielen die ook in dit document worden beschreven: sociaal werk – welzijn en samenleving, sociaal werk – zorg en sociaal werk - jeugd. Een deel van de hogescholen handhaaft de bacheloropleiding Pedagogiek als zelfstandige opleiding. Deze mondt uit in het profiel sociaal werk – jeugd.

Dit Landelijk opleidingsdocument sociaal werk vormt voor alle Nederlandse hogescholen het formele inhoudelijke referentiepunt bij de inrichting van hun curriculum van de bacheloropleiding Social Work of bacheloropleiding Pedagogiek. Dat biedt duidelijkheid over de generieke basis (kennis en kwalificaties sociaal werk), waarover iedere afgestudeerde beschikt en over de profielspecifieke bagage waarmee zij zijn toegerust. Het opleidingsdocument biedt hogescholen ook ruimte voor specifieke invulling en inkleuring.
Elke hogeschool zal de generieke basis en profielen in lijn kunnen brengen met de eigen profilering en toe kunnen snijden op specifieke kenmerken van de beroepspraktijk en de wensen van partners in de eigen regio.