Gratis verzending vanaf €20

Kort ambulant

Handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg gericht op competentievergroting

NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

Han Spanjaard   Marijke van Vugt  

ISBN 9789085600206 | 232 pagina's | Paperback | 4e druk, 2005
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

Kort ambulant is een methode voor kortdurende hulpverlening in de ambulante jeugdzorg.
De methode kan worden toegepast bij relatief eenvoudige hulpvragen van kinderen, jongeren en/of hun ouders. Uitgangspunt is de hulpvraag van de cliënt: in maximaal veertien hulpverleningscontacten moet de hulpverlener samen met de cliënt werken aan een oplossing van de problemen.

Hulpvragen van cliënten kunnen te maken hebben met opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, conflicten tussen ouders en adolescenten, en met problemen van jeugdigen op school, in de omgang met leeftijdgenoten en in de vrije tijd.

Kort ambulant is gebaseerd op het competentiemodel. De competentie van cliënten vergroten staat hierbij centraal.