Gratis verzending vanaf €20

Battle zonder knokken

Talentcoaching van risicojongeren

Maike Kooijmans  

ISBN 9789088500411 | 112 pagina's | Paperback | 2e druk, 2011
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

Jeugdcriminaliteit leidt tot problemen in onze maatschappij, waar het steeds zoeken is naar een goed antwoord. Er is veel discussie, ook over hoe we moeilijke jongeren op het rechte pad moeten krijgen, of houden. Harder straffen? Vroegtijdig ingrijpen? Meer begeleiding? Het boek Battle zonder knokken is het resultaat van een verkennend onderzoek naar projecten in het land waarbij uitgegaan wordt van de talenten en potenties van risicojongeren. De conclusie van het onderzoek is dat deze aanpak, beschreven als talentcoaching, het bewustzijn en gedrag van risicojongeren positief kan beïnvloeden. Maike Kooijmans beschrijft de kenmerken en mogelijkheden van talentcoaching en de dilemma’s waar professionals mee te maken krijgen.

Hoewel sociaalagogisch werkers gewend zijn te focussen op krachten en kansen van mensen, blijkt deze denk- en werkwijze ten aanzien van risicojongeren niet vanzelfsprekend en binnen het justitiële veld zelfs vernieuwend. Vaker worden risicofactoren, de deficiënties en het wangedrag gekozen als uitgangspunt voor de aanpak.

Battle zonder knokken is geschreven voor professionals en studenten uit de sociaalagogische beroepspraktijk die zich in hun werk of studie richten op probleem- en risicojongeren. Ook voor beleidsmakers en methodiekontwikkelaars kan het boek een inspiratiebron zijn.

Maike Kooijmans (1964) is docent aan de Academie voor Sociale Studies, onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van het lectoraat Jeugd en Veiligheid van Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenboschen en is als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

'Een boek dat nu eens niet de tekorten van delinquente jongeren als uitgangspunt neemt, maar hun mogelijkheden. Deze aanpak is veelbelovend en verdient alle aandacht.'
Ben Rovers (voormalig Lector Jeugd en Veiligheid, Avans Hogeschool)

‘De manier waarop Kooijmans oog heeft voor talent van deze complexe doelgroep biedt nieuwe inzichten voor beroep en opleiding.’
Marcel Spierts is werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Hij publiceert regelmatig op het gebied van welzijn, educatie en cultuur.
 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: