Gratis verzending vanaf €20

Gezinsinterventies

Aan de slag met problematische opvoedingskwesties

Jo Hermanns   Adri van Montfoort  

ISBN 9789066659162 | 152 pagina's | Paperback | 2008
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op pedagogiekdigitaal.nl

Omschrijving

De aandacht voor problematische gezinssituaties en het verhelpen ervan is groot. Er bestaat sinds jaar en dag een veelgroei aan methoden en programma's die hulpverleners ten dienste staan bij het werken met gezinnen. Maar zijn die programma's en daarmee de interventies effectief? Of hangt dat vooral af van de betrokken hulpverlener?

In dit boek komen de actuele inzichten over effectieve methodieken om te interveniëren in gezinnen ruim aan bod. Wat zijn kansrijke programma's en wat is de overdraagbaarheid ervan? Een keur van sociale professionals en wetenschappers die hun sporen hebben verdiend in de praktijk waaronder Adri van Montfoort en Jo Hermanns laten hun licht schijnen over onderwerpen die direct of indirect raken aan de vraag: hoe intervenieer je effectief in gezinnen waarin problemen zich opstapelen en de opvoeding van de kinderen geen gemakkelijke en vanzelfsprekende aangelegenheid is.
 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pedagogiek Digitaal