Gratis verzending vanaf €20

Grote pedagogen in klein bestek

Tom Kroon   Dr. Bas Levering  

ISBN 9789088506925 | 336 pagina's | Paperback | 5e gecorrigeerde druk 2019
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

In oude teksten over opvoeding kun je inzichten vinden die naadloos aansluiten bij je eigen ideeën. Soms wekken ze verwondering omdat je je realiseert dat wat nu vanzelfsprekend is ooit gloednieuw was. Maar oude pedagogische inzichten kunnen ook tot nadenken stemmen doordat ze juist haaks staan op alles wat we tegenwoordig vanzelfsprekend vinden. Helaas komen de meeste opvoeders en pedagogische professionals er nauwelijks toe om kennis te nemen van het werk van grote pedagogen. Dat is vooral een gemis omdat de pedagoog van vroeger en de pedagoog van nu veel gemeen hebben. Ze delen in ieder geval het besef dat kinderen in een beperkt aantal jaren tot een vorm van zelfstandigheid moeten opgroeien, zodat ze een eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

In Grote pedagogen in klein bestek worden het gedachtegoed en de levensloop van drieënvijftig grote pedagogen en denkers over opvoeding besproken: van Comenius tot Korczak, van Mohammed tot Montessori, van Plato tot Spock. Kernvragen zijn: hoe keken zij tegen kinderen aan, hoe dachten zij over opvoeding, en wat hebben ze ons vandaag nog te zeggen? In deze herziene en uitgebreide editie zijn zeven biografieën toegevoegd.

De opgenomen biografieën werden eerder in Pedagogiek in Praktijk Magazine gepubliceerd. Tom Kroon maakte jarenlang deel uit van de redactie van PiP Magazine. Bas Levering is hoofdredacteur.

Auteur in media

Lees hier een column die Bas Levering schreef voor NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

Reviews

"In Grote pedagogen in klein bestek worden het gedachtegoed en de levensloop van zesenveertig grote pedagogen en denkers over opvoeding besproken: van Comenius tot Korczak en Mohammed tot Montessori. Kernvragen zijn: hoe keken zij tegen kinderen aan, hoe dachten zij over opvoeding, en wat hebben ze ons vandaag nog te zeggen?"
- Uit Tijdschrift voor Orthopedagogiek 51 (2012): Grote pedagogen in klein bestek

"Jezus kan een inspiratiebron zijn maar ook Mohammed of the Duitse filosoof Friedrich Nietzsche die formuleerde dat het onderwijs zich ook moet uitstrekken naar het vormen van de persoonlijkheid. Zelf twijfelt Kroon niet aan het belang van geschiedenis voor wie het heden wil begrijpen. Pedagogen in opleiding het besef bijbrengen dat alle instellingen waarbinnen ze werken en alle gebruikte methoden ooit zijn bedacht, is een belangrijke doelstelling van het boek."
- Uit een recensie van het Financieel Dagblad (FD), 12/01/2008: Er is nog hoop voor opvoeder

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: