Gratis verzending vanaf €20

Kobus, de dwarse krab

Een interactief voorleesboek over omgaan met boosheid

Juliette Liber  

ISBN 9789085600916 | 72 pagina's | Paperback | 1ste druk 2020

Omschrijving

Kobus, de dwarse krab is een interactief voorleesboek dat kinderen en hun begeleiders tips biedt om minder snel boos te worden of boosheid op een handige manier op te lossen. Het verhaal van Kobus is gericht op kinderen van 5 tot 8 jaar. Cognitief gedragstherapeuten die werken met jonge kinderen kunnen met behulp van deze hoofdstukken, de vragen en de activiteiten kinderen helpen de emotie ‘boosheid’ te herkennen en hoe daarmee om te gaan. Zij kunnen aan de verschillende hoofdstukken cognitief gedragstherapeutische technieken koppelen om de thema’s verder uit te werken. Het boek kan echter ook worden gebruikt door ouders, leerkrachten en hulpverleners om met kinderen in gesprek te gaan over boosheid.

In de verhalen staan dieren met menselijke karaktertrekken centraal. Sommige dieren, zoals Kobus de Krab, zijn bekend uit het interactieve voorleesboek Een verrassende verjaardag. De gebeurtenissen die de dieren meemaken zijn van alledag, en daarom herkenbaar. De inhoud van de verhalen sluit aan bij de beleving van het jonge kind, waardoor een moeilijk onderwerp op een eenvoudige, speelse, en (therapeutisch) verantwoorde wijze bespreekbaar wordt gemaakt.

De hoofdstukken in Kobus, de dwarse krab volgen elkaar op, het is een kapstok voor de stappen die kinderen kunnen nemen om anders te leren omgaan met boosheid. De in de hoofdstukken verwerkte strategieën zijn onder andere emotie-educatie, rollenspellen, ontspanningsoefeningen, en time-out.

Review

"Kobus, de dwarse krab is een interactief voorleesboek dat kinderen tips biedt om minder snel boos te worden of boosheid op een handige manier op te lossen. Te snelle of te heftige boosheid wordt op een eenvoudige, speelse en (therapeutisch) verantwoorde manier bespreekbaar gemaakt. De duidelijke zwart-wittekeningen met rode accenten beelden dierfiguren met herkenbare menselijke karaktertrekken uit."
- Uit een recensie van BIJ ONS, NVP magazine voor pleeggezinnen  (2021, nummer 2). 

“Doordat het verhaal gaat over dieren met menselijke personages, kunnen kinderen zich goed inleven in de karakters. Daardoor sluit het boek goed aan bij de belevingswereld van het jonge kind. ‘Kobus, de dwarse krab’ kan niet alleen preventief worden ingezet bij kinderen die wat sneller boos worden (….).Kortom, een leuk, interactief voorleesboek, om kinderen te ondersteunen bij het leren reguleren van gevoelens van boosheid.
- Uit een recensie van vakblad Vroeg (juni 2021)

Het boek geeft een duidelijke uitleg over de opbouw, achtergrond en gebruik van het boek. (…) Het boek kan zowel individueel aan kinderen voorgelezen worden als aan een klein groepje. Het boek biedt de kinderen (en de volwassene die voorleest) handvatten om het gevoel van boosheid tijdig te herkennen. Door samen te bespreken wat Kobus nog moet leren, ondersteunt het verhaal kinderen bij het zich eigen maken van emotie-reguleringsstrategieën die passen bij hun belevingswereld. Door de verschillende doe-dingen en praatthema’s kunnen de kinderen de stappen voor emotieregulatie op meerdere manieren en op een speelse, emotioneel veilige manier oefenen.”
Clarine de Leve, pedagoge en directeur van E School. Uit een recensie uit BBMP (nummer 3, 2021)

''Het verhaal over Kobus de dwarse krab heeft mij positief verrast! Als vaktherapeut zie ik in de praktijk dat het voor kinderen vaak makkelijker is om gedrag te veranderen wanneer zij dit concreet zien of ervaren. Dit boek sluit daar mooi op aan, vooral door de ‘samen praten’ en ‘samen doen’ pictogrammen. Er is een passende afwisseling tussen ontspanningsoefeningen, kleurplaten, maar ook verschillende uitbeeld-opdrachten. Zelf werk ik als psychomotorisch therapeut en vond ik in de tekst directe aanknopingspunten voor toepasselijke oefeningen en interventies in de zaal. Maar ook voor de andere vaktherapeutische beroepen denk ik dat dit boek goed toepasbaar is in de praktijk. Ik ga het in ieder geval gebruiken!''
- Uit een recensie van het Tijdschrift voor vaktherapie, nummer 3 2021.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: