Gratis verzending vanaf €20

Goed aangepakt

Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling

Jos Kole   Mariëtte van den Hoven  

ISBN 9789088502972 | 112 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2012
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op pedagogiekdigitaal.nl

Omschrijving

Wat heeft beroepsethiek met de aanpak van kindermishandeling te maken? Tegen welke ethische dilemma’s lopen professionals aan wanneer ze vermoeden dat een kind mishandeld wordt? Wat brengt hen er toe dat vermoeden te melden of juist niet, en welke afweging maken ze daarbij? Waarom is het eigenlijk belangrijk vanuit beroepsethisch perspectief naar de aanpak van kindermishandeling te kijken? Een antwoord op deze vragen is te vinden in deze bundeling van gesprekken met experts op het terrein van kindermishandeling en beroepsethiek.

Uit interviews met Rian Teeuw, Herman Baartman, Jo Hermanns, Bart Cusveller, Bert Musschenga, Dick Willems en een groep kinderartsen, wordt duidelijk dat professioneel handelen bij kindermishandeling meer is dan competent signaleren, diagnosticeren en communiceren. Het is ook een kwestie van beroepsethisch verantwoord optreden. Beroepsethiek boort een intrinsieke motivatie aan om kinderen in de knel te helpen, en stimuleert kritische reflectie die bijdraagt aan zorgvuldig en daadkrachtig handelen.

Goed aangepakt is bedoeld voor iedereen die in beroep, beleid, onderwijs of onderzoek met de signalering en de bestrijding van kindermishandeling te maken heeft. Het is het resultaat van een ZonMw-onderzoeksproject van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het CHAIN-ER onderzoeksteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De gesprekken werden gevoerd door Jos Kole, ethicus bij het Ethiek Instituut en zijn geredigeerd samen met Monique Janssens en Mariëtte van den Hoven.
 

Recensies

"Er worden in het boek een aantal tips gegeven voor een goede omgang met kindermishandeling. Maar meer dan enkel tips, zet dit boek je aan het denken. Het daagt je uit om je eigen manier van werken in vraag te stellen en om na te denken over de gevoelens die dit thema bij jou en je collega's naar boven brengt. Het zet aan tot een gesprek over de complexiteit van dit onderwerp."
- Uit Tijdschrift voor Welzijnswerk 330 (2013): Goed aangepakt

"Kindermishandeling is een thema dat niemand onberoerd laat. (...) Het is onze plicht om hier alert voor te zijn en om stappen te ondernemen om de veiligheid van het kind te verhogen. Op de meeste diensten is een protocol aanwezig over wat te doen bij zulk vermoeden. Dit geeft enige houvast, maar in de praktijk blijkt dat er meer vragen naar boven komen dan deze protocollen kunnen beantwoorden. (...) En dit is het domein van de beroepsethiek, een domein dat vaak onvoldoende aandacht krijgt in opleidingen en protocollen rond kindermishandeling. Dit boek wil een eerste licht werpen op dit domein."
- Uit Tijdschrift voor Welzijnswerk 330 (2013): Goed aangepakt