Cirkels van Nabijheid

Hoe dicht kom jij bij mij?

Nynke Biegel-Slappendel, Wolanda Werkman

ISBN 9789088508868 | 208 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2020 | voorjaar 2020

Omschrijving

De methode Cirkels van Nabijheid is ontwikkeld door Rijndam Revalidatie en mytylschool de Brug. Het doel van de Cirkels van Nabijheid is de autonomie van gehandicapte kinderen en hun kennis over relaties te vergroten en hen zo weerbaarder te maken. Autonomie in deze context houdt in dat jij en niemand anders de baas bent over je eigen lijf en leven. Bij kinderen met een meervoudige beperking  is autonomie vaak geen vanzelfsprekendheid. De Cirkels zijn een bruikbare kapstok voor allerlei aan te leren vaardigheden. Privacy, intimiteit, seksuele ontwikkeling en zelfverdediging bleken makkelijker te begrijpen concepten binnen de kaders van de Cirkels.

Na een uitgebreide casus die de aanleiding is voor de ontwikkeling van de methodiek volgt een theoretisch hoofdstuk over weerbaarheid. Wat is weerbaarheid en hoe ontwikkelen kinderen weerbaarheid . Vervolgens leren kinderen in tien  bijeenkomsten onderscheid te maken tussen mensen die heel nabij mogen komen zoals ouders, broertjes en zusjes, mensen waarmee ook fysiek contact  prettig is; mensen die ze goed kennen en met wie je een praatje kunt maken maar met wie je geen lichamelijk contact hebt, zoals leerkrachten, de buschauffeur; mensen die ze niet kennen, die je op straat tegenkomt bijvoorbeeld, en waar je ook geen praatje mee maakt.  Een indeling in drie cirkels met ieder een eigen kleur. De lessen zijn op een speelse manier opgezet met beeldmateriaal, gebruik van powerpoints, bewegen in een grotere ruimte, tekenvellen, een cirkellied., ademhalingsoefeningen, meditatie. Kinderen leren luisteren naar hun gevoel, leren hun grenzen aan te geven.

De cirkels zijn in de eerste plaats ontwikkeld voor kinderen met een meervoudige beperking die  op een basis- of middelbare school voor speciaal onderwijs zitten en zijn ook inzetbaar voor een bredere doelgroep. Een gemiddeld intelligent kind met ASS dat grenzen van anderen niet aanvoelt, of een lichamelijk onbeperkt kind met Down dat  iedereen lief vindt kunnen beslist baat hebben bij de Cirkels.

Cirkels van Nabijheid is een heldere methode die kinderen met een beperking op weg helpt naar autonomie. Leerkrachten speciaal onderwijs, therapeuten, ouders, logopedisten, iedere professional die werkt met  kinderen met een beperking kan de methode inzetten.

Wolanda Werkman is psycholoog en Nynke Biegel-Slappendel logopediste. Zij werken beiden in de kinderrevalidatie. Samen gingen zij aan de slag met het cirkelidee en ontwierpen gedurende de therapie een behandeling die gebaseerd was op drie cirkels. Door het succes van, en de grote vraag naar de behandeling is Cirkels van Nabijheid uitgegroeid tot een prijswinnende lesmethode voor groepen kinderen in het speciaal onderwijs.

 

‘Cirkels van Nabijheid zal absoluut een zinnige bijdrage gaan leveren aan de scholing van professionals die met mensen met een LVB werken. De prettige, positieve toon van het boek vormt een welkom tegenwicht voor vaak eenzijdige aandacht voor de donkere kanten van seksualiteit. Bevorderen van seksueel plezier is belangrijker dan rampenbestrijding.’ 

Dr. Rik H.W. van Lunsen, arts-seksuoloog NVVS

 

‘Geweldig dat er nu een methode is om meervoudig beperkte kinderen steviger en weerbaarder te maken. De Cirkels van Nabijheid geven op een leuke en speelse manier vorm aan de complexe sociale verbanden in onze maatschappij en leren kinderen dat zij en niemand anders de baas zijn over hun lijf en leven!’

Dr. Carien Görts, sociaal psycholoog, werkzaam binnen de jeugdzorg