Gratis verzending vanaf €20

Alles op zijn tijd

Het jonge kind in pedagogisch perspectief

Sieneke Goorhuis-Brouwer  

ISBN 9789088501692 | 128 pagina's | Paperback | 3e druk 2021

Omschrijving

Hoe moeten kinderen klaargestoomd worden voor de kenniseconomie? Door in de peuter- en kleuterperiode een goed besef van eigenwaarde te ontwikkelen! Alles op zijn tijd: eerst groei van de persoonlijkheid, dan pas leren in de strikte zin van het woord. Het sociaal-emotionele welbevinden van jonge kinderen is het opvoedingsdoel. Dit bereiken we wanneer ouders en leerkrachten kinderen volgen en uitdagen, zodat zij spelenderwijs basisvaardigheden ontwikkelen, die het fundament vormen voor het latere schoolsucces.

Kinderen leren de moedertaal te spreken, groeien langzaam toe naar het concreet-logische denken, leren de grove en fijne motoriek te beheersen, leren zich te concentreren en leren rekening te houden met sociale regels. Het tempo van de ontwikkeling van deze vaardigheden wordt door het kind bepaald. De opvoeders bepalen de taal die het kind leert en de waarden en normen waarmee het in aanraking wordt gebracht.

Sieneke Goorhuis-Brouwer is als hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij schreef de hoofdstukken in Alles op zijn tijd als column voor Het Friesch Dagblad en De Wereld van het Jonge Kind.
 

Reviews

★★★★  Een "toegankelijk geschreven boek"
- Uit een recensie van JWS 3 (2010): Kinderbrein

"'Het is een wijdverbreid misverstand dat aan kinderen alles zo vroeg mogelijk geleerd moet worden', schrijft wetenschapper Sieneke Goorhuis-Brouwer in Alles op zijn tijd. Stellig als altijd legt ze aan de hand van aansprekende voorbeelden uit waarom ouders hun baby niet moeten leren lezen en snelzwemcursussen voor vierjarigen eerder kwaad dan goed doen."
- Uit een recensie van het Parool, 28/10/2010: Lang leve het spelen

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: