Gratis verzending vanaf €20

De staat van de pedagogiek

Analytisch, opbrengstgericht en visionair

Loes Houweling   Hester Viëtor   Hans de Deckere   Willemieke de Jong  

ISBN 9789088506987 | 200 pagina's | Paperback

Omschrijving

De Staat van de Pedagogiek, analytisch, opbrengstgericht en visionair, onder deze titel organiseerde de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) hun tweejaarlijks congres in het najaar van 2015. De grote veranderingen in de samenleving die het werk van pedagogen beïnvloeden waren hiervoor de aanleiding. Wet- en regelgeving (van de staat) veranderen de manier waarop het pedagogisch handelen vorm krijgt. Bij opvoedingsondersteuning ligt de nadruk meer en meer op het preventieve handelen en ook bij een vastgelopen opvoeding wordt meer en meer geprobeerd de verantwoordelijkheid bij de burger te leggen. Wat kunnen we vanuit een pedagogisch perspectief over deze ontwikkelingen zeggen? En wat zeggen deze ontwikkelingen over het ons vakgebied?

In dit boek zijn bijdragen opgenomen gebaseerd op de workshops en presentaties tijdens het VBSP-congres. De hoofdstukken geven een gevarieerd beeld van de staat van de pedagogiek. Een aantal auteurs geeft hun visie op de staat van ons vakgebied. Daarnaast zijn artikelen opgenomen die direct betrekking hebben op wat de staat van ons vraagt en hoe dat wordt uitgewerkt en wat pedagogen als hun opdracht zien, waar pedagogiek voor staat.

Natuurlijk is het pedagogen eigen dat er verschillende visies zijn. Het is aan de lezer om zich tot die visies te verhouden en daar een eigen weg in te zoeken. De diversiteit van de bijdragen nodigt daar zeker toe uit.