Gratis verzending vanaf €20

In het belang van het kind

gezien vanuit het kind en gezien vanuit de overheid

Dr. Bas Levering  

ISBN 9789066658806 | 64 pagina's | Paperback | 2007
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op pedagogiekdigitaal.nl
Deze digitale uitgave is beschikbaar bij:

Omschrijving

In hoeverre is opvoeding een zaak van de overheid? Als opgroeiende kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad, dan kan de rechter ingrijpen door kinderen onder toezicht te stellen of ouders uit de ouderlijke macht te ontheffen of ontzetten. Maar volgens velen is de armslag van de overheid te beperkt. Naar aanleiding van de recente gezinsdrama’s gaan er stemmen op voor meer en eerder overheidsingrijpen. De wetgever stelt voor om de rechtsgrond voor overheidsingrijpen te verruimen, waardoor het mogelijk wordt om ook kinderen met lichtere problemen onder toezicht te stellen of hun ouders opvoedingsondersteuning op te leggen. Uiteraard ‘in het belang van het kind’, maar hoe ziet dat belang er eigenlijk uit?

Volgens pedagoog Bas Levering is het belang van het kind gelegen in de pedagogische relatie met zijn of haar opvoeders. Hij laat zien dat deze relatie vanwege haar bijzondere aard gevrijwaard moet blijven van al te gemakkelijke inmenging van buitenaf. Om die reden pleit hij voor een terughoudende rol van de overheid.

Ook rechtsfilosoof Andreas Kinneging vindt dat een overheid de opvoeding van ouders niet zomaar kan en mag overnemen. De hedendaagse opvoedingsproblemen wijt hij aan de teloorgang van traditionele gezinswaarden. De tijd is naar zijn idee rijp voor een pedagogisch beschavingsoffensief.

Bekijk nu de video over dit boek