Gratis verzending vanaf €20

De Vreedzame Wijk

Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk

Leo Pauw  

ISBN 9789088506536 | 160 pagina's | Paperback | 2e druk, 2019
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Met elke nieuwe generatie geven we de maatschappij van de toekomst vorm. Dus is het zaak goed na te denken over de vraag ‘waartoe voeden we op?’ In veel basisscholen wordt het programma van De Vreedzame School gebruikt om kinderen te leren wat het betekent om op te groeien in een democratische samenleving. Ze leren daarmee conflicten vreedzaam op te lossen, meningsverschillen te overbruggen, open te staan voor verschillen en zich verantwoordelijkheid te voelen voor de gemeenschap. Kinderen krijgen een stem, mogen meepraten over zaken die hen aangaan, maar leren ook op een verantwoorde wijze met die stem om te gaan.

Kinderen leren echter niet alleen op school, ze worden eigenlijk overal ‘opgevoed’ en gevormd. De aanpak van De Vreedzame Wijk versterkt dat proces van de vorming van democratische burgers. Door in alle pedagogische contexten - thuis, in de speeltuin, op de kinderopvang, de voorschool, de voetbalclub, het buurthuis, de bibliotheek, enzovoort - de principes van De Vreedzame School centraal te stellen in de pedagogische benadering ontstaat er een samenhangend opvoedklimaat in een wijk. En dat, zo weten we uit onderzoek, is een belangrijke succesfactor voor gezond opgroeien van kinderen en jongeren.

Het boek is een praktische handreiking voor zowel professionele opvoeders als ouders, vrijwilligers en bewoners die in een ‘vreedzame’ wijk met kinderen en jongeren in aanraking komen. Het bespreekt wat kinderen leren binnen elk thema van De Vreedzame School. En maakt vervolgens een praktische vertaling naar andere settings: hoe kun je als professional of als ouder of vrijwilliger in bijvoorbeeld een speeltuin, een sportvereniging, een kinderopvang aansluiten bij wat de kinderen hebben geleerd? In de slothoofdstukken gaat Leo Pauw, grondlegger van De Vreedzame Wijk (en van De Vreedzame School) ook in op de onderbouwing van de aanpak, de pedagogische achtergronden ervan, en op het wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan de voortdurende verbetering van het programma.
 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: