Samen smeden

Werken met verhalen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Gea Koren   Maria Ratering  

ISBN 9789088508196 | 144 Pagina's | Paperback | 2e druk, 2018

Omschrijving

Samen smeden biedt u een kijkje achter de schermen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Centraal staan de verhalen rond vier zorgvragers, cliënten bij Ilmarinen. Zij zijn niet of nauwelijks in staat om hun eigen verhaal aan de buitenwereld te vertellen. Hiervoor hebben ze anderen nodig die hun stem willen zijn. Er zijn twee groepen mensen die dicht bij hen staan en ervaring hebben met het ‘lezen’ van (het gedrag van) de zorgvragers. Enerzijds de ouders, anderzijds de medewerkers van de zorgorganisatie. Zorgvragers, ouders en familie en de medewerkers van de organisatie werken dagelijks samen. Deze samenwerking wordt ook wel de gouden driehoek genoemd.

De narratieve benadering maakt ook de impuls tot wederzijds ontwikkelen zichtbaar en het leren dat van een échte ontmoeting uitgaat. Delen van representatieve werkverhalen biedt aanknopingspunten voor het (h)erkennen van de behoeften van de zorgvrager en dus... voor het leveren van zorg op maat.

Na de verhalen in deze uitgave verbinden de auteurs de (antroposofische) praktijk – die uit de
verhalen oplicht – met de dynamische kwaliteitszorg zoals die wordt gehanteerd vanuit de kernwaarden: verbinden, ontmoeten, ontwikkelen en organiseren.
Zij gaan ook in op de verschillende ontwikkelingsfasen van lerend werken en hoe de kracht van een verhaal daarbij behulpzaam kan zijn.

Samen smeden daagt begeleiders, therapeuten, artsen, psychologen en studenten uit om met
elkaar in dialoog te gaan over de kwaliteit van de zorg en hoe het ook anders kan. Daarnaast is het boek een aanrader voor familierelaties en vrienden van mensen met een verstandelijke beperking.

Gea Koren en Maria Ratering houden zich bezig met vraagstukken rond mens- en organisatieontwikkeling. Hun motto: ‘Van werkverhalen leerkansen maken!’