Praktijkboek triple problematiek

Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking

Neomi van Duijvenbode, Joanneke van der Nagel en Robert Didden

ISBN 9789088508226 | 150 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2020 | Deze uitgave verschijnt voorjaar 2020

Omschrijving

Soms passen de problemen die mensen hebben niet in één vakje: een probleem komt immers zelden alleen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor zogenaamde dubbeldiagnose problematiek, zoals het samengaan van verslaving en andere psychische stoornissen of verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problemen nog complexer zijn? Wat als er sprake is van triple diagnose problematiek, oftewel het samengaan van psychische stoornissen, verslaving en een LVB? Daarover gaat dit boek.

Veel professionals krijgen te maken met triple diagnose problematiek. Toch is hier nog maar weinig over bekend. Er zijn bijvoorbeeld nog nauwelijks richtlijnen en ook in opleidingen komt het weinig aan bod. De zorg voor mensen met triple diagnose problematiek vraagt dus veel van professionals.  Dit boek biedt praktische tips en handvatten voor de begeleiding en behandeling van mensen met triple diagnose problematiek. Ook bevat het achtergrondinformatie over het vóórkomen van triple diagnose problematiek, oorzaken ervan en kenmerken van de doelgroep.

Het boek is geschreven voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, forensische zorg en maatschappelijke opvang. Maar ook voor huisartsen, praktijkondersteuners, sociale wijkteams en andere professionals die in hun praktijk te maken hebben met mensen met triple diagnose problematiek biedt het interessante kennis, inzichten en handvatten.

De auteurs zijn Neomi van Duijvenbode, Joanneke van der Nagel en Robert Didden. Zij werken allen als behandelaar, onderzoeker én docent en verbinden in dit boek wetenschappelijke kennis met praktijkervaring rondom het thema.