Gratis verzending vanaf €20

Biografisch leren en werken

Het levensverhaal in kaart brengen

Gabriël Prinsenberg  

ISBN 9789088509544 | 208 pagina's | Paperback | 4e herziene druk 2020

Omschrijving

In de traditionele modellen ‘hoe te leven’ zijn heel wat gaten gevallen of zijn intussen door nieuwe generaties voor diverse alternatieve modellen ingewisseld.

Een belangrijk gevolg van deze ontwikkeling is dat er behoefte ontstaat meer inzicht te krijgen in wíe je bent en hoe het komt dát je zo bent en wat je voorgeschiedenis daaraan heeft bijgedragen. Dat geldt vooral als je gaat studeren, in een beroep stapt of belangrijke beslissingen gaat nemen. Dan wil je ook weten wat je mogelijkheden zijn en waar je motivatie vandaan komt. Meer dan vroeger zijn mensen verschillend en moeten zij zich in deze sterk geïndividualiseerde maatschappij, profileren in hun eigen personality.

Al met al een uitgesproken reden om de levensloop onder de loep te nemen! Vanuit deze optiek wordt het kennen van de eigen levensvisie en het leren omgaan met de eigen levensgeschiedenis steeds belangrijker. Een van de meest in het oog springende werkwijzen om dat doel te bereiken is het biografisch leren en werken, een praktische toepassing van de levenskunst. Binnen de praktijk van professionals in onderwijs, sociaalpedagogische- en psychosociale hulpverlening, loopbaanbegeleiding, gezondheidszorg en geestelijk werk wordt deze methodiek intussen als een welkome verdieping ervaren.

Dit boek biedt een breed eclectisch overzicht van deze werkwijze. Naast aandacht voor de historische bronnen, de pioniers met hun visies omtrent levensloop en levensverhaal, wordt uitgebreid ingegaan op het praktisch handelen van het biografisch onderzoek met een groot aanbod van voorbeelden, casuïstiek en oefeningen. Door de keuze van een creatieve aanpak – zoals autobiografisch vertellen en schrijven, beeldend werken, spel en drama – wordt de dynamiek van het levensverhaal beter zichtbaar. Met de beschrijving van diverse werkgebieden, waar het biografisch werken intussen is ingeburgerd, wordt deze publicatie afgesloten.

Gabriël Prinsenberg zet zich sinds de jaren tachtig intensief in het biografisch leren en werken als een methode te introduceren. Hij deed dat op Hogeschool de Horst in Driebergen, de Voortgezette Opleiding in Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten in Ottersberg bij Bremen, waar hij vele jaren als docent werkzaam was. Daarnaast heeft hij – ook in samenwerking met beeldend kunstenaar Olga Bohnsack – in velerlei conferentieoorden en zorginstituten in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk als docent in diverse variaties seminars en meerjarige opleidingen in biografisch werken gegeven. De afgelopen jaren was hij HOVO docent (hogere opleiding voor ouderen) bij Hogeschool Utrecht-Amersfoort en workshopleider bij Instituut Labyrint. Hij publiceerde verschillende boeken over deze thematiek.

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Uitgeverij SWP