Gratis verzending vanaf €20

De relatie

Persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg

Audry van Vulpen   Pieter Verdoorn  

ISBN 9789088508752 | 152 pagina's | Paperback | 1ste druk 2019
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

In het sociaal domein en in de zorg staan de menselijke maat en het persoonlijk contact steeds meer onder druk. De laatste decennia bedreigen procedures en regelzucht basale behoeften als gezien en gehoord worden, aansluiten en afstemmen. Dit ervaren zowel de mensen die zorg of ondersteuning vragen als degenen die het bieden. Dit boek pleit daarom voor hernieuwde aandacht en waardering voor de ondersteuningsrelatie.

Een persoonlijke relatie is een belangrijke voorwaarde voor goede, waardevolle zorg. Maar hoe kan die relatie ook bijdragen aan kwaliteit van leven? Hoe bepalend zijn empathie, vertrouwen en nabijheid daarbij? En wat zijn de kenmerken van waardevolle zorg?

Bij het beantwoorden van deze vragen beschouwen de auteurs de relatie vanuit het perspectief van degene met een ondersteuningsvraag en dat van de zorgverlener. Ook de context waarin de relatie zich afspeelt krijgt aandacht. Naast relevante theorieën komen ervaringsverhalen en praktijkvoorbeelden aan bod.

‘De relatie’ is bedoeld voor studenten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Voor iedereen die professioneel of informeel in zorg of welzijn relaties aangaat met burgers, klanten, cliënten of patiënten. Met mensen die een ander nodig hebben op hun levenspad, omdat ze zijn vastgelopen, willen herstellen of zoeken naar kwaliteit van bestaan. 

Pieter Verdoorn en Audry van Vulpen hebben beiden ruime ervaring als adviseur, trainer en projectleider. Ze zijn verbonden aan Pameijer en aan Howie the Harp, opleiding voor ervaringsdeskundigen. Eerder verscheen hun boek ‘Werken aan kwaliteit van bestaan - Bouwstenen voor inclusief ondersteunen’.

Recensies

"De auteurs brengen een referentiekader voor het aanbieden van persoonlijk contact en reiken handvatten aan om relationeel zo goed mogelijk aan te sluiten bij het leven van de cliënt. Ervaringsgerichte verhalen van zorgvragers en zorgverleners verlichten de theorie. Verdiepende opdrachten (voor praktijk of onderwijs) sluiten elk deel af. (…) Een handelingsgericht werk voor wie mensen ondersteunt."
– Uit een recensie van NBD Biblion (november 2019)

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen:


Gerelateerde video