De kracht van humanistiek

Waardenwerk cahier - 3

ISBN 9789088509964 | Paperback | 1ste druk | 2020

Omschrijving

In dit boek geven tien (oud-)docenten van de Universiteit voor Humanistiek een krachtige
impuls aan het voortgaande gesprek over de inzet, de praktische betekenis en de
humanistische inspiratiebronnen van de Humanistiek, in het licht van actuele
maatschappelijke vragen. Voorafgegaan door een inleiding van de rector, toont dit boek
zowel de kracht van de humanistiek als de interne diversiteit van visies en benaderingen
waarop deze kracht mede berust. Als humanistisch geïnspireerde en maatschappelijk
betrokken menswetenschap, is de kracht van de humanistiek dat zij zichzelf en haar
geschiedenis voortdurend blijft bevragen en vernieuwen.