De kracht van humanistiek

Waardenwerkcahier - 3

Joachim Duyndam   Fernando Suárez Müller  

ISBN 9789088509964 | Paperback | 1ste druk | verschijnt eind augustus

Omschrijving

In dit boek geven tien (oud-)docenten van de Universiteit voor Humanistiek een krachtige
impuls aan het voortgaande gesprek over de inzet, de praktische betekenis en de
humanistische inspiratiebronnen van de Humanistiek, in het licht van actuele
maatschappelijke vragen.

Voorafgegaan door een inleiding van de rector, toont dit boek zowel de kracht van de humanistiek als de interne diversiteit van visies en benaderingen waarop deze kracht mede berust. Als humanistisch geïnspireerde en maatschappelijk betrokken menswetenschap, is de kracht van de humanistiek dat zij zichzelf en haar geschiedenis voortdurend blijft bevragen en vernieuwen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Waardenwerk/Humanistiek