Gratis verzending vanaf €20

Postpartum depressie

Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning

Anne Marleen Meulink  

ISBN 9789088505195 | 140 pagina's | Paperback
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Postpartum depressie komt schrikbarend veel voor. Op geen enkel moment in hun leven zijn vrouwen vatbaarder voor psychische aandoeningen dan in de periode rond een bevalling. Jaarlijks ontwikkelen in Nederland twintigduizend pasbevallen vrouwen een depressie of een aanverwante stoornis - vaak totaal onverwacht. Op dat gegeven rust nog steeds een groot taboe.

Tijdige en adequate ondersteuning van vrouwen met een postpartum depressie is van cruciaal belang. Veel vrouwen krijgen die ondersteuning op dit moment niet, waardoor de depressie zwaarder wordt en langer duurt dan nodig is. Dat heeft grote gevolgen: voor de vrouw zelf, maar ook voor haar baby.

Dit boek maakt, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, helder wat bekend is over de oorzaken en de gevolgen van postpartum depressie. Het geeft handvatten voor effectieve ondersteuning en behandeling en besteedt aandacht aan de impact van postpartum depressie op de betrokken kinderen.

Postpartum Depressie is geschreven voor iedereen die steun wil bieden aan vrouwen die in deze bijzondere levensfase psychisch lijden. Het boek is een bron van toegankelijke en bruikbare informatie voor verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, psychologen, psychiaters, kraamverzorgenden en medewerkers in de jeugdgezondheidszorg, maar ook voor andere belangstellenden, zoals de partners, familieleden en vrienden van vrouwen met een postpartum depressie.

Anne Marleen Meulink is cultureel antropoloog en heeft een counselingspraktijk voor vrouwen met postpartum depressie.
 

Recensies

"In heldere taal beschrijft Anne Marleen Meulink postpartum depressie als een stoornis met een enorme en vaak langdurige impact op een grotere groep mensen dan alleen betreffende moeders. Dit boek zal bijdragen tot meer kennis van zaken bij een brede doelgroep van beroepskrachten, zodat hierdoor erkenning, sociale steun en professionele begeleiding toegankelijker wordt voor zowel moeder, als kind als het bredere netwerk om hen heen."
- Cecilia van der Zeeuw, psycholoog, gespecialiseerd op het gebied van kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) en ouderschap en psychiatrie

"Anne Marleen Meulink is erin geslaagd een goed leesbaar boek te schrijven vol nuttige en leerzame informatie voor een breed publiek. Tussen de wetenschappelijke informatie door is haar ervaringsdeskundigheid merkbaar, wat de inhoud van het boek een extra dimensie geeft. Zowel leken als hulpverleners zullen ongetwijfeld veel opsteken van dit boek, wat de vrouwen met een postpartum depressie en hun directe omgeving ten goede zal komen."
- Sanne de Metz, psychiater bij PsyQ

"Helder en overzichtelijk uiteengezet boek. Het laat zien hoe belangrijk het is als professional alert te zijn op de signalen van een postnatale depressie en te zorgen voor een goede begeleiding van een vrouw tijdens de zwangerschap en na de de bevalling vanwege de grote gevolgen die het heeft voor haar, haar kind en de mensen in haar omgeving. Een goed naslagwerk!"
- Sandra Rabenberg, huisarts in Haarlem

"Het is de auteur gelukt om een goed leesbaar en no-nonsense boek te schrijven. Het is geschikt voor iedere professional in de pre-peri-en postnatale zorg, zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen en jeugdgezondheid medewerkers. Wetenschappelijke informatie en eerlijke ervaringsverhalen wisselen elkaar af. Dit zorgt ervoor dat je geboeid blijft tot de laatste bladzijde. Na het lezen van dit boek werd het weer opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om als hulpverlener de tijd te nemen echt te luisteren en door te durven vragen om zo de vraag achter de vraag te ontdekken."
- Uit een recensie van Vroeg (Kennisplatform Jonge Kind)


Zie ook:

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: