Gratis verzending vanaf €20

De prudente tandarts

Ethische reflectie in de tandheelkunde

Nuy, M.; B. Gordijn; G.J. Truin

ISBN 9789066654570 | 256 pagina's | Paperback

Omschrijving

Dit leerboek over tandheelkundige ethiek is het eerste in zijn soort. Het is geschreven aan de hand van hoe in het huidige curriculum van de opleiding tandheelkunde in Nijmegen aspecten van ethiek aan de orde komen. Zorgbieden staat ten dienste aan mensen. Dit betekent dat de wetenschappelijke deskundigheid en vaardigheden het nooit kunnen stellen zonder respect, vertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Wanneer daar geen aandacht voor is, versmalt dat het handelen tot een technisch en routinematig handelen. Die aandacht is in de zorg een permanente noodzaak.

Een tandarts is en wordt geen ethicus. Het is daarom de verantwoordelijkheid van het onderwijs te voorzien in goede basiskennis van het vak ethiek. Concrete morele vraagstukken vereisen een methodische uiteenzetting over hoe men in de praktijk, vaak als solist, deze morele problemen tijdig kan onderkennen en analyseren en hoe men op basis van argumenten een verantwoorde beslissing kan nemen. Dat is in het belang van de patiënt, maar niet minder in het belang van de tandarts.

De prudente tandarts is de practicus die bekwaam en met zorg en wijsheid zijn of haar praktijk voert.

Ten tijde van het schrijven van dit boek waren Dr. Marius Nuy en Dr. Bert Gordijn als respectievelijk ethicus en filosoof verbonden aan de afdeling Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen.

Prof. Dr. Gert-Jan Truin is hoogleraar sociale en preventieve tandheelkunde aan de opleiding Tandheelkunde van het UMC st. Radboud te Nijmegen.
 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: