Gratis verzending vanaf €20

De kracht van humanistiek

Waardenwerkcahier - 3

Fernando Suárez Müller   Joachim Duyndam  

ISBN 9789088509964 | 184 pagina's | Paperback | 1ste druk 2021

Omschrijving

In dit boek geven tien (oud-)docenten van de Universiteit voor Humanistiek een krachtige impuls aan het voortgaande gesprek over de inzet, de praktische betekenis en de humanistische inspiratiebronnen van de Humanistiek, in het licht van actuele maatschappelijke vragen.

Dit boek toont zowel de kracht van de humanistiek als de interne diversiteit van visies en benaderingen waarop deze kracht mede berust. Als humanistisch geïnspireerde en maatschappelijk betrokken menswetenschap, is de kracht van de humanistiek dat zij zichzelf en haar geschiedenis voortdurend blijft bevragen en vernieuwen.

Reeks
In de reeks Cahiers Waardenwerk worden belangrijke thema’s uit de theorie en praktijk van waardenwerk uitgediept in de vorm van essays, gebundelde artikelen en onderzoeksverslagen, in nauwe samenwerking met het Tijdschrift Waardenwerk.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Waardenwerk/Humanistiek