Gratis verzending vanaf €20

Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg

De impact van COVID-19

Harry Woldendorp  

ISBN 9789085601036 | E-ISBN 9789461540294 | 144 pagina's | Paperback | 1ste druk 2021

Omschrijving

De ouderenzorg staat voor een noodzakelijke transformatie. De kosten zullen steeds meer gaan stijgen en de inzet van zorgprofessionals wordt steeds problematiseren.  In 2022 wordt een tekort verwacht van 70.000 zorgprofessionals en in 2023 een tekort van 100.000/125.000 zorgprofessionals. Dat tekort zal steeds verder gaan oplopen.

Er is de noodzaak van een systeemtransformatie. Door de Corona problematiek zijn toepassingen als beeldbellen en monitoring op afstand opeens op grote schaal ingezet. Er is sprake van een toename van technologische innovatie. In dit boek wordt uitgewerkt dat technologische oplossingen gelijk op moeten gaan met sociale innovatie. Alleen als werken met digitalisering en zorgtechnologie onderdeel wordt van de zorgpraktijk is fundamentele vernieuwing mogelijk.

Het implementeren van een nieuwe digitale werkwijze vergt verandering van gedrag, verandering van werkvormen en verandering van gebruik ICT. Digitalisering moet onderdeel worden van de normale zorgpraktijk.

Technologische en sociale innovatie helpen zorgprofessionals en cliënten op een andere manier werken. Het scheppen van de juiste randvoorwaarden blijkt essentieel voor een succesvolle implementatie van zorgtechnologie. Innovaties in de zorg werken als ze als normaal binnen de zorgpraktijk worden ervaren. Technologische innovatie, professioneel handelen en verbinding met cliënten vormen één geheel.

Door digitalisering wordt de relatie tussen cliënten en zorgverleners fundamenteel anders. Cliënten krijgen steeds meer zicht op hun eigen beperkingen en de handelwijze van professionals. Die ontwikkeling gaat leiden tot versterking van zelfregie voor cliënten en leidt tot een nieuw ontwerp van zorgprocessen.

Bijvoorbeeld door de inrichting van een platform is het mogelijk om (technologische en digitale) innovaties op een intelligente manier te integreren in de levering van zorg. Op basis hiervan kunnen sociale innovaties worden ontwikkeld.

Recensies

Dit boek is een interessante en relevante uitgave in een crisistijd die zowel de kansen laten zien voor versnelde inzet van digitalisering als de complexe opgave van waardegedreven ouderenzorg. Ook de dreiging van een tweede factor waarin scheiding in bevolkingsgroepen plaatsvindt – naast verschillen in gezondheidsvaardigheid nu ook digitale vaardigheid maakt deze uitgave actueel.”
- Uit een recensie van Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom, mei 2021.

Een studie over de noodzakelijke transformatie in de ouderenzorg  (…) In dit boek wordt antwoord gegeven op de vraag welke randvoorwaarden nodig zijn om in een digitale omgeving tot een effectieve interactie te komen tussen de cliënt en de zorgprofessional. De interactie vindt plaats in een context die snel transformeert. Kern van het boek is om digitalisering van de zorg zo te ontwerpen dat de autonomie en regierol van de cliënt worden versterkt en het vakmanschap van professionals wordt ondersteund en daarmee versterkt.
- Uit een recensie van NBD Biblion, maart 2021. 

 

Ook verkrijgbaar: De Engelse editie
 

The transformation of elderly care

The impact of digitalization

(Alleen als e-uitgave)

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: