Gratis verzending vanaf €20

HORIZON 5A: werkboek voor jongeren

Een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt

Esther Verhees   Margreet Visser  

ISBN 9789088505676 | 66 pagina's | Losbladig | 1ste druk, 2015

Omschrijving

Dit losbladige werkboek hoort bij een gestructureerde groepstherapie voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 23 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
De therapie bestaat uit vijftien bijeenkomsten. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: schuld en schaamte, boosheid, nachtmerries, lichaamsbeleving en seksualiteit, omgaan met emoties en voor jezelf opkomen. In dit werkboek kan de jongere zelf lezen en schrijven over de thema’s die in de groepstherapie aan de orde komen.

Bij dit werkboek hoort een therapeutenhandleiding (HORIZON 5B), die de opzet en uitwerking van de groepstherapie beschrijft. Per sessie wordt daarin stap voor stap beschreven hoe een thema, zoals bijvoorbeeld schuld en schaamte, boosheid, nachtmerries, omgaan met emoties, opkomen voor jezelf, kan worden behandeld. Voor de uitwerking van ieder thema worden verschillende mogelijkheden, praten, bewegen, schrijven enzovoort, uitvoerig beschreven.

Voor de groepsbehandeling van de pubers tussen de 12 en 17 jaar is een handleiding voor de parallellopende oudergroep geschreven (HORIZON 6B). Ook die therapeutenhandleiding geeft een stap-voor-stapoverzicht van de opzet en uitvoering van een groepstherapie aan de niet-misbruikende ouders.
Het losbladige werkboek voor de ouders (HORIZON 6A) geeft hen informatie over allerlei aspecten van seksueel misbruik, hoe te reageren als hun kind thuiskomt van therapie, over normaal en abnormaal seksueel gedrag en vele andere zaken.

De handleidingen en werkboeken zijn geschreven voor de groepsbehandeling van seksueel misbruikte jongeren, maar zijn ook goed bruikbaar binnen een individuele therapie.

De hele HORIZON-reeks bestaat uit:

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp