Gratis verzending vanaf €20

HORIZON 1A: een werkboek

Voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

Francien Lamers - Winkelman   Merijn van de Vliet   Manon Willemsen  

ISBN 9789085602811 | 134 pagina's | Losbladig | 4e herziene druk 2024

Omschrijving

Totaal herziene druk van: horizon-1a-een-werkboek

Dit losbladig werkboek (HORIZON 1A) is bedoeld voor groepstherapie voor kinderen van 8 tot 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
De therapie bestaat uit 15 bijeenkomsten. Thema’s die aan de orde komen, zijn onder andere: leren omgaan met verwarrende emoties als schuld, schaamte en boosheid aan de hand van de Window of Tolerance, lichaamsbeleving en seksualiteit en leren delen van moeilijke dingen maar ook van fijne dingen met je ouders In dit werkboek kan het kind zelf aan de slag met lezen, tekenen en schrijven over de thema’s die aan de orde komen.

De Horizon-methodiek is ontwikkeld binnen het Kinder- en Jeugdtraumacentrum te Haarlem, onderdeel van Kenter Jeugdhulp. De handleidingen en de werkboeken zijn geschreven voor de groepsbehandeling, maar zijn ook goed bruikbaar binnen een individuele therapie.

De hele HORIZON-reeks bestaat uit:

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp