Gratis verzending vanaf €20

De relatie | Persoonlijk contact in de zorg


De relatie | Persoonlijk contact in de zorg

Zorgverleners zijn steeds meer tijd kwijt aan administratieve taken. Dit gaat ten koste van hun tijd met cliënten. Een psychiater besteedt zo'n 17 uur per week aan administratie en sommige specialisten zelfs 23 uur: de menselijke maat lijkt verloren te raken in de bureaucratie [bron: Zorgvisie].

Wat we nodig hebben is een herwaardering van 'de relatie'. Dat is de relatie tussen zorggebruiker en zorgverlener; tussen degene met een ondersteuningsvraag en degene die daaraan beantwoordt. Want alleen met respect voor persoonlijk contact, empathie, vertrouwen en nabijheid kunnen we goede, waardevolle zorg veiligstellen.

De relatie gaat in op dit noodzakelijke persoonlijk contact. Het boek beschrijft concrete manieren waarop zorgverleners diepgaande relaties kunnen opbouwen en onderhouden met hun cliënten, zoals de betekenis van een eerste ontmoeting of de toon die in een gesprek wordt aangeslagen. Een andere manier waarop een begeleider persoonlijk contact kan leggen, is bijvoorbeeld door samen met de cliënt huishoudelijke klusjes uit te voeren. Uiteindelijk komen alle tips, verhalen en opdrachten in het boek terug op de boodschap dat ‘de relatie' van cruciaal belang is voor waardevolle zorg.

Eerder deze maand werd het boek De relatie feestelijk gepresenteerd. Tijdens deze presentatie kwamen verschillende professionals aan het woord over de manieren waarop 'de relatie' van belang is geweest in hun werk. Zo werd de centrale rol van de relatie besproken bij het toewerken naar waardevolle zorg. Als hulpverlener heb je soms alleen nog maar jezelf in relatie tot de ander. Dat klink misschien als heel weinig, maar tegelijkertijd is het bijzonder veelomvattend. In een enkel geval heeft de hoop op een relatie zelfs levens gered.

Pieter Verdoorn en Audry van Vulpen hebben beiden ruime ervaring als adviseur, trainer en projectleider. Ze zijn verbonden aan Pameijer en aan Howie the Harp, opleiding voor ervaringsdeskundigen. Bekijk hieronder een korte video met de auteurs waarin zij het boek toelichten:

 


25-09-2019